Головний зміст

article3202На сьогодні Кримінальний кодекс України містить приблизно 780 складів злочинів, із яких близько 200 – злочини невеликої тяжкості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

При цьому на сьогодні в загальній кількості розслідуваних злочинів тяжкі та особливо тяжкі складають лише четверту частину, а злочини невеликої тяжкості або середньої тяжкості, такі як некваліфіковані крадіжки, шахрайства та легкі тілесні ушкодження, становлять майже 50 % від усіх розслідуваних.

 

Оскільки людський та часовий час обмежений, це призводить до затягування розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.

 

Ця проблема могла б бути урегульована за допомогою положень нового Кримінального процесуального кодексу стосовно особливостей досудового розслідування кримінальних проступків та їх судового розгляду. Уведення в дію норм КПК України, які стосуються кримінальних проступків, пунктом 1 Прикінцевих положень КПК України поставлено в пряму залежність від прийняття відповідного закону про кримінальні проступки. При цьому на даний час такого закону немає.

 

Тому до Верховної ради направлено законопроект №7279 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»

 

Запровадження інституту кримінальних проступків пропонується здійснити шляхом унесення змін до чинного Кримінального кодексу України.

 

Для введення кримінального проступку в площину кримінального права пропонується:

 

1) закріплене в статті 11 КК визначення злочину трансформувати у визначення «кримінального правопорушення» єдиного як для злочинів, так і для проступків – «суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення»;

 

2) у статті 12 КК установити види кримінальних правопорушень (поділ кримінальні проступки та злочини ) та надати їм визначення. 

 

При цьому склади кримінальних проступків запропоновано утворити за рахунок злочинів невеликої тяжкості. З цією метою в градації злочинів вилучити поняття злочин невеликої тяжкості, наділивши його ознаками кримінальні проступки.

 

Переведення злочинів невеликої тяжкості в категорію проступків забезпечить класифікацію кримінальних правопорушень за принципом врахування ступеня суспільної небезпеки – від найменшого, яким характеризуватиметься проступок, до найбільш небезпечного, яким вважатимуться злочини середньої тяжкості, тяжкі і особливо тяжкі.

   

 

Решта змін, запропонованих до КК України, стосується певних  особливостей, пов’язаних з інститутом кримінальних проступків, – закріплення вимог про те, що:

            - готування до кримінального проступку не тягне за собою кримінальної відповідальності;

            - особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання визнаються такими, що не мають судимості.

 

Ініціатори законопроекту вважають, що запровадження спрощеного порядку розслідування проступків дозволить забезпечити швидке розслідування кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, а також надасть можливість зосередити діяльність слідчих апаратів на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.