Головний зміст

VSU 150313Верховний Суд України в постанові від 8 листопада 2017 року по справі №6-1626цс17 висловив свою правову позицію щодо порядку оскарження працівником невиплати йому заробітної плати роботодавцем під час звільнення.

 

 

 

 

Встановивши при розгляді справи про стягнення середнього заробітку у зв'язку із затримкою розрахунку при звільненні, що працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, організації суми в день звільнення, або якщо він в цей день був на роботі, - наступного дня після пред'явлення роботодавцю вимог про розрахунок, суд на підставі статті 117 КЗпП України стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а в разі непроведення його до розгляду справи - по день прийняття рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини.

 

У разі непроведення розрахунку в зв'язку з виникненням спору про розмір належних до виплати сум, вимоги про відповідальність за затримку розрахунку підлягають задоволенню в повному обсязі, якщо спір вирішено на користь працівника або до такого висновку дійде суд, який розглядає справу.

 

У разі часткового задоволення позову працівника суд визначає розмір відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні, враховуючи спірну суму, на яку працівник мав право, частку, яку вона становила в заявлених вимогах, істотність цієї частки в порівнянні із середнім заробітком і інші конкретні обставини справи.

 

Таким чином, аналіз наведених норм матеріального права дає підстави для висновку про те, що передбачений частиною першою статті 117 КЗпП України обов'язок роботодавця виплатити середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні настає при невиплаті з його вини належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 вищевказаного кодексу.

 

При цьому визначальними є такі юридично значимі обставини, як невиплата належних працівникові сум при звільненні та факт непроведення з ним остаточного розрахунку.

 

Підставами для застосування принципу пропорційності і зменшення розміру відшкодування за час затримки розрахунку при звільненні є часткове задоволення вимог працівника.

 

Відповідно до статті 233 КЗпП України працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

 

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

 

Якщо місячний чи тримісячний строк пропущено без поважних причин, в позові може бути відмовлено з цих підстав.

 

Для звернення працівника до суду з заявою про вирішення трудового спору щодо стягнення середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку встановлено тримісячний термін, який починається з дня, коли звільнений працівник дізнався або повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з вини якого сталася затримка виплати всіх належних при звільненні сум, фактично розрахувався з ним.