Головний зміст

683894 w 300Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», прийнятий ще 7 грудня 2017 року, сьогодні набув чинності.

 

 

 

 

 

 

 Цей Закон визначає організаційно-правові основи запобігання і протидії домашньому насильству, основні напрямки реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від нього.

 

Передбачається ведення електронного Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі (даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі), в який вноситься інформація:

 

 • відомості про працівника суб'єкта, який здійснює заходи в сфері запобігання та протидії насильству;

 

 • дані особи, яка повідомила про вчинення насильства;

 

 • дані про потерпілого;

 

 • дані про кривдника і про характер відносин між кривдником і постраждалим особою;

 

 • опис випадку насильства (дата, місце і форма здійснення, вид шкоди або страждань, завданих в результаті насильства);

 

 • потреби постраждалої особи;

 

 • суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству (найменування, повноваження, місцезнаходження та номер контактного телефону);

 

 • вичерпний перелік заходів, здійснених у зв'язку з виявленням випадку насильства, їх результат.

 

У визначених законом випадках дані про кривдників можуть зберігатися в Реєстрі до 10 років.

 

Зміни торкнулися і процесуального законодавства: в окремому провадженні з'явиться нова категорія справ про видачу та продовження обмежувального припису. Заявниками по даній категорії справ можуть бути:

 

 • особа, яка потерпіла від домашнього насильства, або його представник;

 

 • особа, яка потерпіла від насильства за ознакою статі, або його представник у випадках, визначених Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";

 

 • батьки та інші законні представники дитини, родичі дитини (в тому числі повнолітні брат, сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування в інтересах дитини, яка постраждала від домашнього насильства;

 

 • опікун, орган опіки та піклування в інтересах недієздатного особи, яка потерпіла від домашнього насильства або від насильства за ознакою статі.

 

Розгляд даної заяви проводиться не пізніше 72 годин з моменту його подачі, а в результаті розгляду заяви про видачу обмежувального припису, суд приймає рішення або про задоволення заяви (в такому випадку суд видає обмежувальне припис у вигляді одного або декількох заходів тимчасового обмеження прав особи, яка вчинила насильство на термін від одного до шести місяців), або про відмову в задоволенні заяви.

 

Обмежувальним приписом визначається один або кілька видів обмеження прав кривдника:

 

 • заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з потерпілим особою;

 

 • усунення перешкод в користуванні майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю особи, яка постраждала;

 

 • обмеження спілкування з потерпілим дитиною;

 

 • заборона наближатися на певну відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалим особою;

 

 • заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждала особа, якщо воно за власним бажанням перебуває в місці, невідомому кривдникові, переслідувати жертву і будь-яким іншим способом спілкуватися з нею;

 

 • заборона вести переписку, телефонні переговори з потерпілим особою або контактувати з ним через інші засоби зв'язку особисто або через третіх осіб.

 

Джерело: Я і Закон