Головний зміст

rsuДо РСУ надійшли звернення в. о. голови Голосіївського районного суду міста Києва Шкірая Миколи Івановича та судді Голосіївського районного суду м. Києва Кухарської Наталії Анатоліївни з приводу статусу суддів, яких відряджено в порядку тимчасового переведення до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про необхідність зарахування таких суддів до штату судів, в які їх відряджено.

 

 

 

 

Рада суддів встановила, що суддя, який відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, здійснює правосуддя та отримує суддівську винагороду в суді, до якого його відряджено.

 

При цьому, статтею 135 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено, що суддівська винагорода виплачується судді з дня зарахування його до штату відповідного суду, якщо інше не встановлено цим Законом

 

Згідно з Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 суддям, які направляються у відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, виплачується суддівська винагорода та відшкодовуються витрати в порядку і розмірі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Розмір суддівської винагороди, що підлягає виплаті в суді, до якого суддю відряджено, визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів», але не може бути меншим за розмір суддівської винагороди, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено. Зазначені виплати здійснюються судом, до якого відряджений суддя.

 

Згідно з пунктом 3 розділу V Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17, голова суду, до якого відряджено суддю, після прибуття такого судді до суду видає відповідний наказ та невідкладно повідомляє Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України про прибуття відрядженого судді до суду.

 

Наказом виконуючого обов’язки голови Голосіївського районного суду міста Києва Шкірая М.І. від 04.01.2018 №2-ОС суддю Кухарську Н.А. зараховано до штату Голосіївського районного суду міста Києва.

 

Вказаний наказ Рада суддів України вважає таким, що відповідає вимогам законодавства України.

 

При цьому, наказом виконуючого обов’язки голови Голосіївського районного суду м. Києва Шкірая М.І. від 18.01.2018 №15-ОС внесено зміни до наказу від 04.01.2018 №2-ОС, а саме назву наказу викладено: «Про виконання рішення про відрядження судді Кухарської Н.А.», абзац перший наказу викладено: «Суддю Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Кухарську Н.А., яка направлена у відрядження як тимчасово переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, вважати такою, що приступила до роботи на посаді судді Голосіївського районного суду міста Києва з 04 січня 2018 р. по 29 червня 2018 р. включно».

 

На підставі викладених вище норм законодавства, Рада суддів України вважає вказаний наказ про внесення змін таким, що суперечить Конституції України, Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 та значно обмежує права судді Кухарської Н.А., позбавляє її гарантій, передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів», а також унеможливлює здійснення останньою правосуддя.

 

Таким чином РСУ роз’яснює, що в разі відрядження (тимчасового переведення) судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, голова суду, до якого відряджено (тимчасово переведено) суддю, після прибуття такого судді до суду видає відповідний наказ про тимчасове зарахування такого судді до штату відповідного суду.

 

Незарахування до штату суду судді, відрядженого (тимчасово переведеного) до відповідного суду, призводить до обмеження прав та позбавлення, передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів», гарантій такого судді, а також унеможлює здійснення таким суддею своїх повноважень та виконання покладених на нього функцій.