Головний зміст

gold vsapravda info d7f3aОднією з основних та найбільш значущих сфер суспільного життя, яка потребує змін, вдосконалення та європейської адаптації, є сфера кримінальної відповідальності за злочини.

 

 

 

 

 

 

У кримінальному законодавстві інших країн питанню регламентації кримінальної відповідальності за вимагання та шантаж приділено достатньо уваги. Щодо кримінальної відповідальності за вимагання Україна також не втратила власних позицій, маючи в арсеналі кримінального кодексу статтю 189 щодо кримінальної відповідальності за вимагання.

 

Проте прогалина у відсутності поняття шантажу та відповідальності за такий вид злочину у кримінальному законодавстві України все-таки залишилась, тому підлягає заповненню.

 

Шантаж вже досить давно відомий в рамках інших злочинів, проте через свої особливості, що відрізняють цей вид злочину від інших, потребує відокремлення в самостійний склад злочину зі встановленням самостійної відповідальності за його вчинення.

 

Особливої уваги потребує той факт, що при вчиненні даного виду злочину страждає честь та гідність особи потерпілого, а відповідно до Конституції України ці блага знаходяться під особливим захистом, зокрема стаття 3 Основного Закону наголошує, що людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

 

Саме тому до Верховної Ради Укриїни внесли проект Закону України № 8005 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності за шантаж)».

 

У зазначеному законопроекті пропонується частину першу статті 189 Кримінального кодексу України викласти в новій редакції, видаливши фразу «або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці», задля уникнення дублювання змісту з пропонованою статтею 1891 цього кодексу.

 

Доповнити КК України статтею 1891 щодо кримінальної відповідальності за шантаж:

1. Шантаж, тобто вимога вчинення певної дії або бездіяльності під загрозою розголошення будь-якої інформації щодо потерпілого або його близьких, в тому числі особистого характеру, -

караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

  2. Приведення погроз, визначених частиною першою цієї статті, у виконання, -

карається обмеженням волі на строк від трьох до шести років або позбавленням волі на той самий строк.

 

3. Шантаж, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, із загрозою поширення відомостей у публічному виступі, зокрема з використанням засобів масової інформації, або таке, що завдало значної матеріальної та/або моральної шкоди потерпілому, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

 

4. Здійснення шантажу особами, що провадять професійну, громадську або службову діяльність, або здійснення шантажу щодо цих осіб, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати професійну або громадську діяльність, при здійсненні якої або у зв'язку із здійсненням якої було скоєно діяння, на строк до трьох років.

 

5. Шантаж, здійснений з метою отримання майна у великому розмірі, права на майно у великому розмірі або здійснення інших дій майнового характеру на суму у великому розмірі, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.