Головний зміст

kmu1Постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 79 збільшено штатну чисельність працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції.

 

 

 

 

 

Необхідність такого рішення зумовлена щорічним збільшенням кількості виконуваних НДУСЕ експертиз у кримінальних провадженнях, що своєю чергою призводить до значного навантаження на експертів і, як наслідок, збільшення строків проведення експертиз.

 

«Таким чином, збільшення чисельності працівників науково-дослідних установ судових експертиз забезпечить проведення кваліфікованої експертизи у розумні строки судовими експертами та скоротити строки розслідування і розгляду кримінальних проваджень у судах», – зазначено у поясненні до документу.