Головний зміст

article3202В Міністерстві юстиції України було зареєстровано Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів № 43, яким затверджено Положення про порядок винесення приписів.

 

 

 

 

Про це повідомляє Українське право.

 

Передбачено, що документ розроблено відповідно до пункту 7 частини першої, частини другої статті 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», встановлює порядок організації винесення, оформлення та обліку приписів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), на порушення вимог чинного законодавства з питань пов’язаних з веденням обліку, проведенням оцінки та управлінням активами.

 

Приписи Національного агентства (далі - Припис) виносяться уповноваженими особами Національного агентства (далі - уповноважені особи), та є обов’язковими для виконання керівником органу, підприємства, установи або організації.

 

Припис є письмовою вимогою про усунення порушення вимог законодавства з питань, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами. Припис виноситься про усунення порушень вимог законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

 

Припис виноситься під час здійснення Національним агентством заходів, пов’язаних з управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі виявлення, порушень вимог законодавства з питань проведення оцінки, ведення обліку та управління активами при:

  • здійсненні фактичного прийняття активів в управління та їх огляду;
  • вчиненні дій, пов’язаних з організацією заходів з реєстрації виникнення у Національного агентства повноважень з управління активами;
  • витребовуванні правовстановлюючих та інших документів, відомостей, пов’язаних з активами;
  • наданні Національному агентству послуг та робіт, пов’язаних з оцінкою, реалізацією, страхуванням, зберіганням (збереженням), охороною, переміщенням активу, відкриттям рахунків та розміщенням на них грошових коштів;
  • забезпеченні заходів зі здійснення суб’єктом оціночної діяльності оцінки активів, в тому числі сприянні в безперешкодному доступі до об’єкта оцінки тощо.

 

У приписі зазначаються дата і місце його складення, дата та номер документа, в якому зафіксовано порушення, відомості про керівника органу, підприємства, установи або організації, якому адресується припис, заходи, яких необхідно вжити для усунення порушень вимог чинного законодавства, інші відомості.

 

Припис підлягає виконанню негайно або в інший строк, визначений у ньому.

 

Повідомлення про результати виконання вимог припису, здійснюється посадовою особою органу, підприємства, установи, організації, якій його адресовано, у письмовій формі та в межах встановленого строку виконання припису.

 

До припису у разу наявності додаються копії документів та інші докази, що вказують на порушення вимог законодавства та законних вимог Національного агентства з питань з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами.

 

Невиконання керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації вимог припису Національного агентства є підставою для складення протоколу про адміністративне правопорушення та вжиття інших заходів, визначених чинним законодавством.

 

Також встановлено порядок обліку, реєстрації та контролю винесених приписів.

 

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Ще одним документом (Наказ №44) Національного агентства затверджено Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.