Головний зміст

vesyКомітет з конкурсного права АПУ звернувся до Міністра юстиції Павла Петренка з проханням забезпечити захист приватних виконавців від потенційного або реального втручання у здійснення ними діяльності зі сторони боржників на підставі звернень, які мають на меті перешкодити законній діяльності приватного виконавця.

 

 

 

Упродовж останніх років АПУ послідовно підтримувала проведення реформи системи виконання судових рішень.

 

У зв’язку з важливістю зазначеної реформи для сфери юстиції України в цілому, АПУ здійснює постійний моніторинг діяльності приватних виконавців. Так, з моменту початку діяльності перших приватних виконавців, а саме з вересня 2017 року, на виконанні у приватних виконавців перебувало 3,3 тисячі виконавчих документів, за якими підлягало стягненню 710,2 млн грн., з яких завершено 269 проваджень, з яких 223 у зв’язку з повним фактичним виконанням.

 

Вказані показники свідчать про результативність діяльності інституту приватних виконавців на даному етапі становлення професії.

 

Однак, що закономірно, ефективне виконання рішень судів викликає незадоволення боржників. Останнє має наслідком подання ними скарг, деколи безпідставних, на дії приватного виконавця, з метою ухилення від виконання рішення і створення штучних перешкод для його оперативного й ефективного виконання.

 

На даний час до Дисциплінарній комісії приватних виконавців Міністерством юстиції України направлено як мінімум 3 подання щодо притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності, і всі 3, за скаргами саме боржників.

 

Суть направлених до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подань викликає певне занепокоєння.

 

Так, у скарзі, поданій до Міністерства юстиції України на дії приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Маковецького З.В., боржником оскаржується нібито недотримання виконавцем вимог статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», а саме – не зазначення у виконавчому документі повного найменування боржника.

 

Скарга боржника, яка підтримана висновком невиїзної перевірки Міністерства юстиції України, полягає у такому: у виконавчому документі зазначено скорочену організаційно-правову форму юридичної особи, а саме «ПАТ», а не «Повне акціонерне товариство». Також наявна ухвала суду, який видав виконавчий документ про визнання дій державного виконавця незаконним в частині неприйняття виконавчого документа до виконання. Однак, висновком невиїзної перевірки Міністерства юстиції України по даній скарзі встановлено порушення приватним виконавцем вимог статті 4 Закону України «Про виконавче провадження».

 

Зазначена позиція Міністерства юстиції України фактично спонукає виконавця до формального підходу до виконання судового рішення, оскільки вказана обставина жодним чином не може бути перешкодою для вчинення заходів з примусового виконання.

 

Так, Закон надає право приватному виконавцю при здійсненні виконавчого провадження з метою захисту інтересів стягувача одержувати безоплатно від органів, установ, організацій необхідну інформацію (правова позиція Верховного Суду України в постанові від 25.06.2014 р. по справі №6-62цс14).

 

У скарзі на дії приватного виконавця виконавчого округу міста Києва  Шмідт К.В., згідно з поданням Міністерства юстиції України, підставою для притягнення її до дисціплінарної відповідальності зазначено ту обставину, що «…постанова про арешт майна боржника від 27.12.2017 року, якою накладено арешт на все майно, що належить ПАТ «БОРЖНИК» нібито винесена з порушенням вимог ч. 7 ст. 26, ч. 2 ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження».

 

Слід зазначити, що в своїй скарзі боржник на дану обставину взагалі не посилався. Окрім того, відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення таких перевірок.

 

У жодній із вищезгаданих скарг не зазначено, яким чином дії приватних виконавців порушили права або законні інтереси боржників.

 

Такого висновку не містять і подання Міністерства юстиції України, направлені до Дисциплінарної комісії приватних виконавців.

 

З огляду на викладене, комітет АПУ просить врахувати зазначену позицію при прийнятті відповідних рішень та забезпечити захист приватних виконавців від потенційного або реального втручання у здійснення ними діяльності зі сторони боржників на підставі звернень, які мають на меті перешкодити законній діяльності приватного виконавця.