Головний зміст

VSУ разі виходу учасника з товариства чинне законодавство не передбачає настання у товариства обов'язку здійснити виплату такому учаснику вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі товариства, у строки, коротші, ніж встановлені статтею 54 Закону України "Про господарські товариства".

 

 

 

 

 

28 лютого 2018 року Верховним Судом прийнято нове рішення за результатами перегляду рішень попередніх інстанцій у справі № 910/21160/16. У відповідній постанові висловлена правова позиція щодо строків розрахунку ТОВ з учасником, який вийшов з його складу.

 

Колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду акцентувала увагу на імперативному приписі ст. 19 Конституції України – правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

 

Ні законом, ні статутом товариства не передбачено зобов’язання ТОВ здійснити розрахунок з учасником, який вийшов з його складу, раніше строку, встановленого ст. 54 Закону України "Про господарські товариства".

На дату звернення учасника, який вийшов зі складу ТОВ, із позовом у цій справі, як і на дату вирішення спору у цій справі, дванадцятимісячний строк, встановлений ч. 1 ст. 54 Закону України "Про господарські товариства" для виплати товариством вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному капіталі, згідно з датою подачі ним заяви про вихід, не сплинув.

 

Правовою підставою для звернення до господарського суду є захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів (ст. 1 ГПК України), право на позов у особи виникає після порушення відповідачем її права, тобто захисту підлягає вже порушене право, а не те, яке може бути порушено у майбутньому і щодо якого невідомо, буде воно порушено чи ні.

 

Відсутність порушеного права є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові.

 

З текстом постанови можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/72551127.