Головний зміст

article3202Статтею 22 та статтею 64 Конституції України право на пенсійне забезпечення відповідних категорій громадян встановлене законами України, є таким, що не підлягає звуженню та обмеженню.

 

 

 

 

 

 

Пунктом 5 Прикінцевих положень Закону України від 2 березня 2015 року № 213 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" передбачено, що у разі неприйняття до 1 січня 2015 року Закону щодо призначення пенсій, у тому числі спеціальних, на загальних підставах з 1 червня 2015 року скасовуються норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії (щомісячне довічне утримання) призначаються відповідно до Закону України "Про державну службу" та інших законів.

 

Згідно з п.2 розділу XI Закону України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-УШ втратив чинність Закон № 3723, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 та 12 цього розділу (державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців та осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби).

 

У зв'язку з цим склалась ситуація несправедливого та дискримінаційного відношення до тих державних службовців, яким пенсія була призначена за нормами статті 37 Закону України "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723.

 

Зазначеній категорії державних службовців, які 25-35 років і більше працювали в органах державної влади та місцевого самоврядування, переважна більшість яких отримувала мізерну (1,5-3,0 тис. гривень) заробітну плату, яка не підвищувалася з 2008 до 2016 року, держава гарантувала вищий в порівнянні з іншими категоріями пенсіонерів порядок визначення розміру пенсії (90-70 відсотків від заробітної плати) та подальший її перерахунок у разі підвищення заробітної плати.

 

У зв'язку із змінами законодавства ці державні службовці втратили таку надію та право на перерахунок пенсії і незважаючи на значно більший стаж державної служби отримують пенсію у значно меншому розмірі від тих державних службовців, яким пенсію призначено після 1 травня 2016 року. Значна різниця у розмірі призначеної пенсії для зазначеної категорії пенсіонерів утворилася після прийняття постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 292 та від 18.01.2017 р. № 15, якими упорядковано умови оплати праці та підвищено посадові оклади працівникам державних органів в середньому у 3,5 рази.

 

Наприклад, розмір пенсії начальника відділу департаменту облдержадміністрації, яка призначена до підвищення посадових окладів, визначено у розмірі 2992,97 гривень ( 90 відсотків від заробітної плати), а розмір пенсії встановлений державному службовцю за аналогічною посадою в 2017 році, становить 8366,05 гривень (60 відсотків від заробітної плати).

 

Тобто, державним службовцям, які вийшли на пенсію після 1 травня 2016 року і мають значно менший стаж державної служби, розмір пенсії призначено значно більший від тих державних службовців, які скористалися своїм правом на призначення пенсії до 1 травня 2016 року та сплачували значно вищий (6,1%) розмір єдиного соціального внеску. 

 

Задля цього до Верховної Ради України подали Проект Закону України №8262 про внесення змін до Закону України "Про державну службу". Законопроект розроблено з метою забезпечення відновлення соціальної справедливості щодо рівності прав державних службовців на пенсійне забезпечення.

 

Ініціатори законопроекту пропонують доповнити пункт 12 Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» такими абзацами:

 

«Державні службовці, яким призначено пенсію згідно з Законом України "Про державну службу" № 3723-ХП від 16.12.1993 року в період до 1 жовтня 2017 року, мають право на перерахунок раніше призначеної пенсії у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України в розмірі 60 відсотків суми заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці та сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працюючого державного службовця відповідної посади та рангу.

 

Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати Порядок проведення перерахунку пенсій державним службовцям».

 

Реалізація цього проекту закону потребує додаткових витрат коштів з Державного бюджету та Пенсійного фонду орієнтовно в сумі 4,4 – 5,3 млрд. грн.