Головний зміст

slide 0Державна судова адміністрація України наказом від 07 червня 2018 року №286 затвердила Методику аналізу діяльності судів.

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз діяльності судів здійснюється щоквартально і направлений на прийняття об’єктивних управлінських рішень щодо покращення стану розгляду судових справ та раціонального використання бюджетних коштів.

 

У процесі аналізу діяльності судів досліджуються два основних аспекти, що характеризують діяльність суду, а саме:

1) ефективність розгляду судових справ;

2) ефективне використання ресурсів.

 

Кожному аспекту надається одна з двох рейтингових оцінок: рейтинг "А" позначає позитивну оцінку аспекту; рейтинг "В" позначає негативну оцінку аспекту.

 

Існують наступні види рейтингів:

  • Рейтинг "АА" Суд вчасно розглядає судові справи, ефективно використовуючи трудові та фінансові ресурси.
  • Рейтинг "АВ" Суд вчасно розглядає судові справи, проте використовує ресурси неефективно через надлишок трудових та фінансових ресурсів. Слід вжити заходів щодо обмеження трудових та фінансових ресурсів.
  • Рейтинг "ВА" Суд не справляється з розглядом судових справ, при цьому використовує ресурси ефективно. Свідчить про недостатність трудових та фінансових ресурсів. Слід вжити заходів щодо добору кадрів та збільшення фінансового забезпечення.
  • Рейтинг "ВВ" Суд не справляється з розглядом судових справ при цьому використовує наявні ресурси неефективно. Слід вжити невідкладних заходів щодо покращення роботи суду.

 

Оцінка ефективності розгляду судових справ здійснюється за допомогою двох показників:

  • відсоток вирішених справ;
  • строк розгляду модельної справи.

 

Для розрахунку показників використовуються такі вихідні дані:

1) кількість модельних справ, що надійшли на розгляд за звітний період;

2) кількість розглянутих модельних справ за звітний період;

3) кількість нерозглянутих модельних справ на кінець звітного періоду.

 

Відсоток розглянутих справ визначається шляхом ділення кількості розглянутих справ на кількість справ, що надійшли на розгляд і множення на 100.

 

Строк розгляду модельної справи в суді визначається шляхом ділення кількості нерозглянутих справ на кількість розглянутих справ приведених до річного обсягу і множення на 365. Приведення до річного обсягу здійснюється шляхом множення даних за перший квартал на 4, даних за перше півріччя – на 2, даних за 9 місяців шляхом ділення на 0,75.

 

Оцінка ефективності використання ресурсів здійснюється за допомогою таких показників:

1) продуктивність роботи суддів;

2) вартість розгляду модельної справи.

 

Продуктивність роботи суддів конкретного суду визначається шляхом ділення кількості розглянутих модельних справ, приведених до річного обсягу на середньооблікову річну чисельність суддів.

 

Вартість розгляду однієї модельної справи визначається шляхом ділення річного бюджету видатків споживання суду на кількість розглянутих модельних справ приведених до річного обсягу.