Головний зміст

470977 w 300Особа вправі очікувати застосування норм процесуального законодавства, які надають їй право як безпосереднього подання скарги до апеляційного суду, так і через місцевий суд.

 

 

 

 

 

На цьому наголосив Касаційний цивільний суд у постанові від 20.06.2018.

 

Розглядаючи справу №514/134/17, об’єднана палата КЦС нагадала, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються до або через відповідні суди.

 

Такий висновок обґрунтовується посиланням на ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини зауважує, що процесуальні норми призначені забезпечити належне відправлення правосуддя та дотримання принципу правової визначеності. Крім того, сторони мають право очікувати, що ці норми застосовуються. Принцип правової визначеності застосовується не лише щодо сторін, але й щодо національних судів (п.47 рішення від 21.10.2010 у справі «Дія 97» проти України»).

 

Відсутність на даний час ЄСІТС жодним чином не повинна створювати перешкод у поданні та прийнятті скарг у паперовій формі безпосередньо до апеляційних судів. Адже держава не вправі обмежувати права особи без певної мети для захисту якогось суспільного інтересу.

 

Тож КЦС скасував ухвалу, якою апеляційну скаргу залишено без розгляду через порушення пп.15.5 п.1 розд.XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу та неподання її до районного суду.

 

Джерело: Закон і Бізнес