Головний зміст

5927b7bf11030У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення захисту прав власників майна шляхом аудіо та відео-фіксації процесу проведення нотаріальних дій».

 

 

 

 

Законопроектом пропонується встановити обов’язкове та повне фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів процесу укладання (посвідчення) таких правочинів:

  • угода щодо відчуження учасником товариства частки у статутному капіталі;
  • угода щодо відчуження акціонером публічного акціонерного товариства належних йому акцій;
  • договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна;
  • виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість;
  • договір купівлі-продажу щодо обігу цінних паперів;
  • довіреність у випадку, якщо правочин, для укладення якого вона видається, підлягає нотаріальному посвідченню.

Також законопроект передбачає обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів оренди земельної ділянки, укладених з фізичною особою (крім випадків, коли орендодавцем виступає фізична особа-підприємець), із забезпеченням повної звуко- та відеофіксації; обов’язкове представлення сторін правочину із пред’явленням документу, що їх ідентифікує, при звуко- та відеофіксації укладання (посвідчення) правочинів і обов’язкове внесення матеріалів звуко- та відеофіксації укладання (посвідчення) правочинів до Державного реєстру прав.

Окрім того, пропонується заборонити вчинення правочинів нотаріусом, предметом яких є земельні ділянки, корпоративні права та/або нерухоме майно, без забезпечення повного фіксування процесу укладання (посвідчення) правочину за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів та відповідальність за порушення цієї норми (анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю).

Джерело: Українське право