Головний зміст

700342 w 300Акціонер ПАТ звернулася з позовом до ПАТ про стягнення дивідендів за належними їй акціями. Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено.

 

 

 

 

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, ПАТ, зокрема, зазначено, що суди не врахували те, що позивач на час встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, взагалі не мала статусу акціонера, а набула цього статусу лише з 10.11.2017 – з дати відновлення інформації щодо неї в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідача, що і стало причиною відсутності підстав для отримання позивачем дивідендів на підставі рішення позачергових загальних зборів. КГС ВС постановою у справі № 922/677/18 залишив касаційну скаргу ПАТ без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

Колегією суддів КГС ВС зазначено, що право на отримання частки прибутку (дивідендів) акціонером передбачено ст.116 ЦК України, ст.30 Закону України "Про акціонерні товариства", п.8.2. Статуту відповідача. З цього питання було прийнято рішення загальними зборами відповідача. Виплату дивідендів позивачу, який є акціонером товариства на початок строку виплати дивідендів, не здійснено у зв'язку з відсутністю його в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 03.10.2017. Інформація щодо нього як власника іменних цінних паперів ПАТ була втрачена не з вини позивача та була відновлена лише у листопаді 2017 році. Відповідно відсутність інформації про позивача як власника акцій в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 03.10.2017 не може бути підставою для невиплати дивідендів за належними позивачу акціями.

КГС ВС погодився з висновком суду апеляційної інстанції про те, що невідновлення інформації про власників іменних цінних паперів, у тому числі, про позивача, яким належать 7,3943% загального обсягу випуску, та невключення їх до реєстру власників іменних цінних паперів (обов'язок щодо відновлення якої рішенням господарського суду покладено на реєстратора та зобов'язано останнього надати реєстр власників іменних цінних паперів відповідача), не позбавляє акціонера (-ів), акції якого (-их) не були своєчасно переведені в бездокументарну форму, права на отримання дивідендів, оскільки станом на момент прийняття рішення про виплату дивідендів та на момент їх виплати позивач була і є акціонером та має корпоративні права.

З текстом постанови можна ознайомитися за посиланням.