Головний зміст

857622 w 300Рішенням Вищої ради правосуддя від 16 травня 2019 року утворено робочу групу для  опрацювання питань щодо кількості суддів у судах.

 

 

 

 

 

Як наголосив під час засідання Голова ВРП Володимир Говоруха, рішення прийняте з огляду на те, що до Вищої ради правосуддя продовжують надходити звернення судів щодо недостатньої кількості суддів, визначеної Державною судовою адміністрацією України.

До складу робочої групи включено членів ВРП Іванову Ларису Броніславівну (голова робочої групи) (на фото), Краснощокову Наталію Степанівну, Прудивуса Олега Васильовича, Худика Миколу Павловича.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 12 статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя погоджує кількість суддів у суді.

Згідно із частиною шостою статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

Рішеннями Вищої ради правосуддя від 18 квітня 2019 року №№ 1200/0/15-19 і 1201/0/15-19 погоджені на 2019 рік тимчасова кількість суддів в апеляційних судах, утворених в апеляційних округах, та тимчасова кількість суддів в окружних судах. Водночас у цих рішеннях зазначено про відсутність узгодженої позиції між Державною судовою адміністрацією України та судами щодо кількості суддів у відповідних судах, оскільки зі звернень судів вбачається, що ДСА України здійснила розрахунок чисельності суддів без урахування категорій та складності справ, поточного навантаження на одного суддю та з використанням методики визначення граничної чисельності суддів у судах, в якій за основу взято показники 2015 року. Зазначеними рішеннями також було зобов’язано ДСА України опрацювати пропозиції апеляційних і місцевих судів та в місячний термін надати Вищій раді правосуддя для погодження визначену з урахуванням цих пропозицій кількість суддів у відповідних судах.

У квітні 2019 року ДСА України повідомила ВРП, що наразі проводяться дослідження щодо визначення нових нормативів часу на розгляд судових справ різних категорій з урахуванням внесених до процесуального законодавства змін.