Головний зміст

434665 w 300У огляді проаналізовано прояви (випадки судової практики), існування яких свідчить про порушення права на захист, та випадки (прояви), за яких право на захист порушено не було.

 

 

 

 

 

Він містить сформульовані висновки стосовно загальних питань забезпечення права на захист у кримінальних провадженнях, а також щодо його окремих аспектів: забезпечення участі захисника у розгляді справи на різних стадіях судового провадження, в тому числі у кримінальних провадженнях стосовно неповнолітніх та інших осіб, які не здатні повною мірою реалізовувати свої права; відсутності засудженого та/ або його захисника під час судового розгляду; оцінки судом відмінностей у позиціях захисту між підсудним та захисником.