Головний зміст

VKKSUПризначений Комісією 07 червня 2019 року кваліфікаційний іспит в межах процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду проводитиметься з 25 липня до 29 серпня 2019 року в приміщенні Комісії за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9.

 

 

 

Складення кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту включає такі етапи:

1) письмове анонімне тестування (далі – тестування) тривалістю 120 хв (максимальний бал – 90) – обов’язковий етап для всіх учасників іспиту;

2) анонімне письмове практичне завдання (далі – практичне завдання) з обраної (-их) спеціалізації (-й) тривалістю 300 хв (максимальний бал – 120).

Заплановано, що питання допуску кандидатів до виконання практичного завдання розглядатиметься Комісією 01 серпня 2019 року. Кандидат вважається таким, що не склав іспиту, зокрема, у разі набрання менше 75 відсотків максимально можливого бала за складення тестування (менше 67,5 бала).

З графіком проведення кваліфікаційного іспиту та списком кандидатів, допущених до складення тестування, можна ознайомитися за цим посиланням.

Примітка: У разі невідповідності прізвища особи, зазначеного у списку, зокрема, у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію (за телефоном (044) 233-63-85) та взяти на іспит документ, що посвідчує відповідну зміну. 

Практичне завдання виконуватиметься із використанням комп’ютерної техніки.

Проведення іспиту забезпечуватимуть уповноважені представники.

Для кандидатів упродовж іспиту звучатимуть оголошення уповноважених представників стосовно процедури його проведення та порядку переміщення в залі складення іспиту. Просимо уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам.

Розклад дня проведення тестування:

09 год 00 хв – відчинення дверей для входу до приміщення складення іспиту;

09 год 00 хв – 09 год 30 хв – реєстрація кандидатів на тестування;

10 год 00 хв – 12 год 00 хв – складення тестування;

13 год 00 хв – 13 год 30 хв – перевірка та встановлення кодованих результатів тестування.

Розклад дня проведення практичного завдання:

09 год 00 хв – відчинення дверей для входу до приміщення складення іспиту;

09 год 00 хв – 09 год 30 хв – реєстрація кандидатів на практичне завдання;

10 год 00 хв – 15 год 00 хв – виконання практичного завдання.

Із розташуванням входу до приміщення складення іспиту можна ознайомитися за цим посиланням.

Просимо кандидатів з’являтися для реєстрації завчасно!

Перед входом до приміщення складення іспиту кандидату необхідно вимкнути мобільний телефон та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Для входу до приміщення та реєстрації кандидату необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу та громадянство України (паспорт громадянина України).

Без документа, що посвідчує особу та громадянство України, кандидати до приміщення складення іспиту не допускаються!

Під час реєстрації на тестування здійснюватиметься, зокрема:

1) генерація спеціальним програмним комплексом індивідуального коду (далі – код) виключно для складення тестування;

2) видача індивідуальної картки учасника іспиту для складення тестування та виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду;

3) видача загальних правил складення тестування (зразок правил за цим посиланням).

Під час реєстрації на практичне завдання зі спеціалізації місцевого суду здійснюватиметься:

1) генерація спеціальним програмним комплексом коду виключно для виконання практичного завдання з відповідної спеціалізації;

2) видача індивідуальної картки учасника іспиту для виконання практичних завдань зі спеціалізації місцевого адміністративного та господарського суду (для виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду використовується картка, видана учаснику під час реєстрації на тестування);

3) видача загальних правил виконання практичного завдання (зразок правил за цим посиланням);

4) видача пам’ятки з параметрами налаштування документа формату Microsoft Word (зразок пам’ятки за цим посиланням).

Для кожного самостійного етапу іспиту кандидату генеруватиметься окремий код.

Згенеровані кандидату під час реєстрації коди зазначаються в індивідуальній картці учасника іспиту. На зворотній стороні індивідуальної картки міститься зразок правильного заповнення кандидатом обов’язкових полей коду в бланку відповідей та титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання.

Видана під час реєстрації індивідуальна картка – це єдиний документ, за допомогою якого кандидат може дізнатися власні кодовані результати окремих етапів іспиту.

Зберігайте індивідуальну картку до визначення Комісією загальних результатів кваліфікаційного іспиту (декодованих)!

у день складення тестування кандидату видаватиметься індивідуальна картка.

Кандидати, допущені до виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду, для виконання відповідного завдання повинні мати при собі індивідуальну картку, видану під час реєстрації на тестування.

Для виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду видаватиметься нова індивідуальна картка.

Кандидати, допущені до виконання практичних завдань зі спеціалізації місцевого адміністративного суду та місцевого господарського суду, для виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого господарського суду повинні мати при собі індивідуальну картку, видану під час реєстрації на виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду.

Для кандидатів, допущених до виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого господарського суду та не допущених до виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого адміністративного суду, для цілей виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого господарського суду видаватиметься нова індивідуальна картка.

У приміщенні складення іспиту працюватиме гардероб (без гардеробника).

Складати іспит у верхньому одязі та головних уборах забороняється!

Кандидати, які не пройшли процедури реєстрації та не здали верхнього одягу до гардеробу, до зали складення іспиту не допускаються.

Вхід до зали складення іспиту здійснюватиметься за наявності індивідуальної картки та документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

На вході до зали складення іспиту, а також на вимогу уповноваженого представника, кандидату необхідно пред’явити індивідуальну картку та документ, що посвідчує особу. Переміщення кандидатів у залі без цих документів забороняється.

Одразу після допуску до зали складення іспиту кандидату необхідно самостійно обрати робоче місце та перебувати за ним. З цього часу та до завершення збирання екзаменаційних матеріалів відповідного етапу іспиту кандидату забороняється переміщатися у залі без дозволу уповноваженого представника та виходити на вулицю, зокрема для паління.

Кожне робоче місце кандидата забезпечуватиметься ручкою, пляшкою води (0,5 л) та пакетом для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час відповідного етапу іспиту.

Кандидатам під час іспиту необхідно використовувати ручку, надану Комісією.

Пакет з особистими речами упродовж складення іспиту повинен перебувати під робочим місцем кандидата. 

О 09 год 30 хв кандидати повинні перебувати за робочим місцем для отримання матеріалів іспиту.

З цього часу не дозволяється мати на столах заборонені для використання під час відповідного етапу іспиту матеріали.

З 09 год 30 хв до 10 год 00 хв кандидатам забороняється залишати робоче місце, зокрема для відвідування вбиральні. 

Під час складення окремих етапів іспиту переміщення кандидатів у залі, зокрема для відвідування вбиральні, може здійснюватись виключно з дозволу та у супроводі уповноваженого представника.

За необхідності звернутися до уповноваженого представника під час іспиту, зокрема повідомити про намір вийти до вбиральні, потрібно залишатися за робочим місцем, підняти руку та, не заважаючи іншим кандидатам, очікувати на уповноваженого представника.

Вихід до вбиралень кандидатами здійснюється по одному. Наступний кандидат може відлучитись до вбиральні після повернення із неї першого.

Для виходу до вбиральні під час іспиту (складення тестування, виконання практичного завдання) кандидату необхідно: 1) залишити екзаменаційні матеріали за своїм робочим місцем; 2) мати при собі індивідуальну картку.

Якщо кандидат запізнився на іспит, він/вона має право пройти реєстрацію та скласти його окремий етап у межах відведеного для цього часу. Додаткового часу в такому разі не надається.

Кандидат може відмовитись від складення іспиту, про що складається відповідний акт. Такий кандидат повинен здати екзаменаційні матеріали уповноваженому представнику та залишити приміщення складення іспиту.

Невідкладно після оголошення про завершення відведеного для відповідного етапу іспиту часу кандидат зобов’язаний перевернути бланк відповідей та/або закрити зошит, отриманий для цього етапу, покласти ручку та, залишаючись за своїм робочим місцем, очікувати, поки уповноважені представники збиратимуть ці матеріали. Факт здавання матеріалів іспиту повинен посвідчуватися у відомості здачі учасниками іспиту екзаменаційних матеріалів. Кандидат, який не здав матеріалів іспиту та не посвідчив факту їх здавання, зобов’язаний залишатися за робочим місцем до моменту виконання відповідних дій.

У разі виникнення позаштатної ситуації кандидат повинен повідомити про неї уповноваженого представника та діяти відповідно до наданих вказівок.

Перебіг складення іспиту фіксується технічними засобами відео- та звукозапису.

Правила складення іспиту

Під час іспиту кандидат має право на: 

1) ввічливе та неупереджене ставлення до себе;

2) розміщення на столі води, ліків та канцелярської лінійки;

3) використання тестового зошита та зошита з практичним завданням для будь-яких зручних записів;

4) використання під час виконання практичного завдання виключно таких нормативно-правових актів: законів, кодексів, зокрема коментованих, постанов пленумів, а також рішень Європейського суду з прав людини. Вказані нормативно-правові акти використовуються за допомогою наданих Комісією електронних засобів, а також паперових носіїв кандидатів, але лише видавничого тиражування;

5) дострокове здавання екзаменаційних матеріалів, але не пізніше як за 5 хвилин до завершення відповідного етапу іспиту;

6) присутність під час генерації спеціальним програмним комплексом тестових запитань і модельної судової справи та їх тиражування;

7) посвідчення факту закриття сейф-пакетів із бланками відповідей та зошитами для виконання практичного завдання;

8) присутність під час перевірки бланків відповідей у місці демонстрації їх результатів;

9) відмову від складення відповідного етапу іспиту протягом часу, відведеного для цього.

Під час складення іспиту кандидату забороняється: 

1) порушувати дисципліну та загальноприйняті правила поведінки;

2) спілкуватися з іншими кандидатами, зокрема, отримувати від них чи передавати їм інформацію, складати іспит замість них;

3) залишати робоче місце та зал складення іспиту без індивідуальної картки і дозволу уповноважених представників;

4) складати іспит до та після оголошень про початок та закінчення відповідного етапу;

5) складати іспит у верхньому одязі та головних уборах, мати при собі сумки, портфелі тощо (за наявності таких речей їх необхідно покласти до призначеного для цього пакета);

6) використовувати під час тестування будь-які джерела інформації на паперових та/або електронних носіях;

7) використовувати та мати на столі під час виконання практичного завдання будь-які речі або джерела інформації, окрім зошита для виконання практичного завдання, зошита з практичним завданням, індивідуальної картки, води, ліків, документа, який посвідчує особу, а також дозволених нормативно-правових актів;

8) користуватися фото-, аудіо-, відео- та іншими засобами для запису, відтворення та приймання-передавання інформації, зокрема мобільними телефонами, електронними книжками, смарт годинниками, навушниками тощо;

9) копіювати або порушувати цілісність екзаменаційних матеріалів;

10) проставляти (вживати) у бланку відповідей та зошиті для виконання практичного завдання будь-які позначки, символи, літери, слова, не передбачені ними та/або дозволяють ідентифікувати особу;

11) робити виправлення у бланку відповідей та на титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання;

12) замінювати бланк відповідей після оголошення про початок складення тестування;

13) виносити екзаменаційні матеріали із зали складення іспиту як під час, так і після завершення відповідного етапу;

14) проносити до приміщення складення іспиту небезпечні предмети та речовини, що можуть спричинити загрозу життю та здоров’ю інших осіб, які перебувають у місці проведення іспиту, а також предмети, що можуть заважати проведенню іспиту.

Під час складення іспиту кандидат зобов’язаний: 

1) ввічливо ставитися до уповноважених представників, спостерігачів та інших кандидатів;

2) слідувати вказівкам і вимогам уповноважених представників;

3) на час складення іспиту покласти особисті речі (за їх наявності), зокрема вимкнені мобільні телефони та смарт годинники, до призначеного для цього пакета;

4) мати на столі документ, який посвідчує його/її особу та громадянство України, індивідуальну картку, ручку, а також екзаменаційні матеріали;

5) правильно заповнити у бланку відповідей та на титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання згенерований для відповідного етапу іспиту код;

6) правильно заповнити у бланку відповідей номер варіанта отриманого тестового зошита;

7) після завершення часу, відведеного для відповідного етапу іспиту, здати всі отримані екзаменаційні матеріали в порядку черговості, визначеної уповноваженими представниками;

8) дотримуватись правил складення іспиту.

Особливості складення тестування

Для складення тестування кандидат забезпечуватиметься:

1) бланком відповідей;

2) тестовим зошитом.

Бланк відповідей та тестовий зошит є паперовими документами.

Тестові зошити не перевіряються, не оцінюються та не є індивідуальними! 

У тестовому зошиті кандидат може робити будь-які зручні позначки, записи, відмітки тощо. У кінці тестового зошита містяться чернетки – чисті аркуші паперу.

Використання власних чистих аркушів паперу, блокнотів, записників тощо не допускається.

Порушувати цілісність тестового зошита забороняється.

У центрі титульної сторінки тестового зошита міститься напис із номером варіанта, який необхідно відобразити у бланку відповідей.

Кількість запитань у тестовому зошиті – 80.

Кожне запитання має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною.

Основи та зразки тестових запитань попередньо оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії у вкладці «Завдання (запитання) іспиту» підрозділу «Кваліфікаційний іспит» розділу «Добір кандидатів на посаду судді».

Бланки відповідей перевіряються, оцінюються та є індивідуальними! 

Обов’язковими для заповнення кандидатами полями у бланку відповідей є:

1) графічне поле коду;

2) поле коду прописом;

3) поле варіанта тестового зошита.

Код кандидата для складення тестування міститиметься у лівій частині титульної сторони його/її індивідуальної картки.

Зі зразком індивідуальної картки, правильним заповненням обов’язкових полей коду та номером варіанта тестового зошита у бланку відповідей можна ознайомитися за цим посиланням.

Виходити за межі передбачених у бланку відповідей квадратів, а також проставляти у ньому будь-які символи, літери, слова, позначки, не передбачені ним, заборонено. 

Робити виправлення у бланку відповідей також забороняється! 

До оголошення про початок складення тестування: 1) кандидату необхідно заповнити обов’язкові поля бланка відповідей; 2) дозволяється заміна зіпсованого бланка відповідей. 

Правильність заповнення бланка відповідей є обов’язком кандидата! 

Незаповнення та/або неправильне заповнення обов’язкових полей бланка відповідей може унеможливити його виявлення та розпізнавання, внаслідок чого така робота оцінюється в 0 балів.

Також у бланку відповідей передбачено поля для заповнення правильних, на думку кандидата, відповідей на запитання тестового зошита. Кількість таких полей у бланку відповідей – 80.

Методика обрахунку тестового бала:

1) правильна відповідь на одне тестове запитання – 1,125 бала;

2) неправильна відповідь на одне тестове запитання – 0 балів;

3) ненадання відповіді на одне тестове запитання – 0 балів;

4) надання двох і більше відповідей на одне тестове запитання – 0 балів;

5) усі бали додаються;

6) незазначення або неправильне зазначення кандидатом номера варіанта тестового зошита – 0 балів за тестування.

Кандидат, який не з’явився на складення тестування або відмовився від його складення, до виконання практичного завдання (з будь-якої спеціалізації) не допускається.

Особливості виконання практичного завдання

Для виконання практичного завдання кандидат забезпечуватиметься:

1) титульною сторінкою зошита для виконання практичного завдання;

2) ноутбуком;

3) зошитом із практичним завданням.

На титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання єдиними та обов’язковими для заповнення кандидатами є:

1) графічне поле коду;

2) поле коду прописом.

Зі зразками правильного заповнення титульних сторінок зошитів для виконання практичного завдання можна ознайомитися за цим посиланням.

Виходити за межі передбачених на титульній сторінці зошита для виконання практичного завдання квадратів, а також проставляти на ній будь-які символи, літери, слова, позначки, не передбачені нею, заборонено. Робити виправлення на цій сторінці також забороняється.

До оголошення про початок виконання анонімного письмового практичного завдання кандидату: 1) необхідно заповнити обов’язкові поля титульної сторінки зошита для виконання практичного завдання; 2) дозволяється заміна зіпсованої титульної сторінки зошита для виконання практичного завдання.

Незаповнення та/або неправильне заповнення обов’язкових полей зошита для виконання практичного завдання може унеможливити його виявлення та розпізнавання, внаслідок чого така робота оцінюється в 0 балів.

Зошити із практичним завданням не перевіряються, не оцінюються та не є індивідуальними! 

Зошит із практичним завданням є паперовим документом, у якому кандидат може робити будь-які зручні позначки, записи, відмітки тощо. У кінці зошита з практичним завданням містяться чернетки – чисті аркуші паперу.

Використання власних чистих аркушів паперу, блокнотів, записників тощо не допускається.

Порушувати цілісність зошита з практичним завданням забороняється.

Кількість практичних завдань, яке виконуватимуть кандидати в межах окремої спеціалізації, – 1.

Обсяг зошита з практичним завданням – до 80 сторінок.

У зошиті з практичним завданням міститиметься набір матеріалів модельної судової справи. Останнім документом зошита з практичним завданням є вже сформована частина модельного судового рішення.

Зразки практичних завдань з усіх спеціалізацій попередньо оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії у вкладці «Завдання (запитання) іспиту» підрозділу «Кваліфікаційний іспит» розділу «Добір кандидатів на посаду судді».

Практичне завдання виконується шляхом продовження викладення кандидатом тексту модельного судового рішення за результатами розгляду по суті матеріалів модельної справи, яка міститься в зошиті з практичним завданням.

Виконання практичного завдання здійснюється на ноутбуках із використанням документа формату Microsoft Word. 

Частину тексту модельного судового рішення, яка міститься в зошиті з практичним завданням, кандидату передруковувати не потрібно.

Від кандидата під час виконання практичного завдання вимагається винятково продовжити викладення в документі формату Microsoft Word тексту модельного судового рішення.

Практичне завдання необхідно виконувати відповідно до законодавства, яке є чинним на момент його виконання.

У зошиті для виконання практичного завдання кандидатам забороняється робити будь-які позначки (символи, літери, слова тощо), за допомогою яких може бути ідентифіковано особу учасника іспиту, зокрема вказувати власне прізвище! Робота кандидата, який зробив відповідні позначки, оцінюється у 0 балів. 

Правильність заповнення титульної сторінки зошита для виконання практичного завдання та оформлення модельного судового рішення є обов’язком кандидата! 

Під час виконання практичного завдання дозволяється використання виключно таких нормативно-правових актів і лише на паперових носіях видавничого тиражування: законів, кодексів, зокрема коментованих, постанов пленумів, а також рішень Європейського суду з прав людини.

Порушення цілісності видавничого тиражування нормативно-правових актів до та/або під час виконання практичного завдання не допускається.

Забороняється використання, зокрема, таких джерел інформації:

- текстів судових рішень за результатами розгляду судами України справи по суті;

- інформаційних листів;

- аналітики розгляду справ судами України;

- збірників постатейних покажчиків правових позицій;

- науково-методичної літератури.

Для виконання практичного завдання ноутбук кожного кандидата матиме доступ виключно до таких офіційних вебсайтів:

1) Європейського суду з прав людини (https://hudoc.echr.coe.int);

2) Верховної Ради України (https://rada.gov.ua);

3) ЛІГА:ЗАКОН (https://ligazakon.net) – використання системи аналізу судових рішень «VERDICTUM» суворо заборонено.

Доступ та використання інших ресурсів не дозволяється!

Після оголошення про завершення відведеного для практичного завдання часу кандидат зобов’язаний невідкладно припинити роботу над його виконанням, прибрати руки з клавіатури ноутбука та маніпулятора миші, залишатися за робочим місцем й очікувати, поки уповноважені представники зберуть екзаменаційні матеріали.

Зошит для виконання практичного завдання є паперовим документом, що формується після завершення відповідного етапу іспиту шляхом тиражування уповноваженим представником надрукованого кандидатом тексту та його скріплення із попередньо заповненою титульною сторінкою зошита для виконання практичного завдання.

Зошити для виконання практичного завдання перевіряються, оцінюються та є індивідуальними! 

Результати виконаного кандидатом практичного завдання встановлюються членами Комісії за шкалою від 0 до 120 балів, після чого шляхом визначення середнього арифметичного бала програмним забезпеченням Комісії здійснюється оцінювання роботи – виводиться остаточна оцінка за практичне завдання для кожного кандидата (шляхом округлення до наближеного цілого числа або числа з коефіцієнтом 0,5).

Неухильне дотримання правил складення іспиту є обов’язком кандидата. Незнання цих правил не звільняє від відповідальності, пов’язаної з участю у кваліфікаційному іспиті. Факт порушення кандидатом правил складення іспиту фіксуватиметься в протоколі, який може бути підставою для ухвалення Комісією рішення про визнання кандидата таким, що не склав іспиту!