Головний зміст

1486542795Людина та, зокрема, її честь і гідність, визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю та охороняються Конституцією України. Саме тому спори, пов’язані із захистом гідності, честі та ділової репутації, мають важливе суспільно-політичне значення.

 

 

 

Огляд судової практики містить відповіді на низку актуальних питань, які виникають у процесі правозастосування. Так, у тексті розкрито питання щодо суб’єктного складу сторін у спорах про захист гідності, честі та ділової репутації, юрисдикції спорів у цій сфері, а також проблеми розмежування оціночних суджень та тверджень про факти як однієї з основних вимог доказування у спорах цієї категорії. Окреме місце займає право на недоторканність приватного життя публічних осіб, яке все частіше стає предметом судового розгляду.

Зосереджено увагу також на деяких особливостях визначення способу захисту особистого немайнового права у справах зазначеної категорії, наведено приклади застосування положень про позовну давність.

Окрім того, в огляді згадано окремі рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.