Головний зміст

femida 300x240У справі № 910/4796/18 ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося з позовом до ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг (ЗТП) № 234000; зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва № 234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Господарський суд міста Києва рішенням, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду, позов задовольнив.

КГС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що ЗТП «Цитрамон-Здоров'я» за свідоцтвом № 234000 зареєстровано для таких товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП): фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Власником цього ЗТП є ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я»; дата подання заявки – 23 травня 2017 року, дата реєстрації ЗТП за свідоцтвом № 234000 – 10 листопада 2017 року, бюл. № 21.

ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» є власником ЗТП «Цитрамон», який зареєстровано за свідоцтвом № 161029 для таких товарів 5-го класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей. Дата подання заявки № m 201116340 – 14 жовтня 2011 року, дата реєстрації ЗТП за свідоцтвом № 161029 – 10 вересня 2012 року, бюл. № 17.

Відповідно до висновку експерта, складеного судовим експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України, ЗТП «Цитрамон-Здоров'я» за свідоцтвом № 234000 є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим ЗТП за свідоцтвом № 161029.

Згідно з пунктом 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як ЗТП позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із, зокрема, ЗТП, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Свідоцтво на ЗТП може бути визнано у судовому порядку недійсним, зокрема, повністю у разі невідповідності зареєстрованого ЗТП умовам надання правової охорони (підпункт «а» п. 1 ст. 19 Закону).

Попередні судові інстанції, з'ясувавши невідповідність позначення за оспорюваним свідоцтвом № 234000 на ЗТП умовам правової охорони ЗТП, які визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», дійшли висновків про наявність підстав для визнання свідоцтва України недійсним, отже, і для зобов'язання Міністерства вчинити дії, про які просив позивач.

Спірні правовідносини в цій справі регулюються приписами статей 6 і 19 зазначеного Закону і не є предметом регулювання статей 7, 10 Закону, а також і Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116, і тому ці норми та Правила не застосовуються до відповідних правовідносин. Саме лише дотримання процедури подання й розгляду заявки на видачу свідоцтва України на ЗТП не виключає в принципі можливості в майбутньому визнання такого свідоцтва недійсним на підставі згаданої ст. 19 Закону.

З повним текстом постанови Верховного Суду можна ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84817231.