Головний зміст

courtroom 300x240Верховний Суд публікує огляд практики адміністративної, господарської, цивільної та кримінальної юрисдикції Верховного Суду у спорах, що виникають у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів.

 

 

 

Ефективне правове регулювання охорони довкілля та використання природних ресурсів є необхідною умовою успішного розвитку суспільства. Глобалізація світового економічного простору та інтернаціоналізація екологічних проблем спричиняють трансформацію стратегічних орієнтирів розвитку щодо збалансованого та раціонального використання природних ресурсів.

Основною причиною виникнення судових спорів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, є заподіяння шкоди внаслідок недотримання підприємствами, установами й організаціями вимог екологічного законодавства під час здійснення господарської діяльності та відмова від добровільного відшкодування заподіяної шкоди.