Головний зміст

436724 w 300Товариство звернулося до господарського суду з позовом до Міністерства оборони України про розірвання договору про постачання для державних потреб нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення.

 

 

 

Позивач зазначав про те, що відбулася істотна зміна обставин, якими сторони керувались при укладенні даного договору, тому відповідно до статей 651, 652 Цивільного кодексу, Закону України «Про публічні закупівлі» та умов договору існують підстави для його розірвання. В якості доказу істотної зміни обставин, які впливають на можливість виконання своїх обов`язків за Договором, позивач надав висновок Київської торгово-промислової палати, яким було установлено наявність у період виконання позивачем своїх зобов`язань за Договором істотної зміни обставин.

Відповідно до обставин справи позивач звернувся до Міністерства оборони України з листом, в якому повідомив про зміну котирувань «Platts» у публікаціях «Platts European Marcetscan» та запропонував укласти додаткову угоду до договору на підставі договору та частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» або розірвати спірний договір.

У відповідь Міністерство оборони України повідомило позивача про відсутність підстав для розгляду його пропозиції та укладення відповідної додаткової угоди про збільшення ціни нафтопродуктів та продовження терміну їх постачання. Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про наявність підстав для розірвання договору.

Касаційний господарський суд скасував судові рішення, а справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції.
Суд касаційної інстанції зазначив, що згідно з вимогами частин 1, 2 статті 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов`язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною 4 цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

ВС роз’яснив, що закон пов`язує можливість внесення змін до договору безпосередньо не з наявністю істотної зміни обставин, а з наявністю чотирьох умов, визначених частиною другою статті 652 Цивільного кодексу України, при істотній зміні обставин. Відсутність хоча б однієї з умов тягне за собою відмову у задоволенні позову у зв`язку з недоведеністю таких позовних вимог.
КГС також звернув увагу, що відповідно до змісту пункту 7 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових коригувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Отже відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та умов договору, укладеного між сторонами, зміна біржових коригувань або показників Platts визнається підставою для внесення змін до договору про закупівлю. ВС звернув увагу, що судами не було надано належної оцінки листу позивача та не з`ясовано дійсних намірів позивача щодо внесення змін до договору шляхом укладення додаткової угоди чи розірвання договору. Поряд з цим, сторони договору на момент його укладення договору допускали можливість зміни індексу споживчих цін, біржових котирувань або показників Platts та врегулювали їх вплив на ціну договору, включивши до змісту договору пункт щодо коригування ціни договору шляхом укладення відповідної додаткової угоди у разі документального підтвердження підстав, чого не було взято до уваги судами (постанова від 19.12.2019 у справі №  910/5573/19).

Джерело: Українське право