Головний зміст

a40cd9b5b167e506У рішенні ЄСПЛ по справі «Ликін проти України»  було визнано порушення державою норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

 

 

 

 

Так, згідно рішення суду, 28 січня 2007 року заявник, який на той час був депутатом Шахтарської район­ної ради та головою районної організації «Партії регіонів», під час зборів членів організації зачитав листа щодо роботи заступника голови виконавчого комітету Шахтарської районної державної адміністрації.

 

В даному листі критикувалося призначення місцевого політика на вказану посаду, а також наве­дено перелік недоліків у його роботі та характеризовано його як «хапугу і самодура».

 

У зв'язку з цим голова виконавчого комітету Шахтарської районної державної адміністрації подав до Шахтарського міськрайонного су­ду Донецької області позов про відшкодування заяв­ником моральної шкоди за розповсюдження інформації, яка принижує честь, гід­ність та ділову репутацію.

 

У вересні 2007 року міськрайонний суд частково задо­вольнив позовні вимоги та призначив відшкодування моральної шкоди у розмірі 200 гривень. Крім того, у рішенні міськрайонний суд постановив, що вказаний лист вважається анонімним, а тому не підлягав розгляду.

 

Заявник оскаржив рішення міськрайонного суду, однак апе­ляційний суд Донецької області залишив рішення суду першої інстанції без змін, а Верховний Суд України - касаційну скаргу без розгляду.

 

До Європейського суду з прав людини заявник скар­жився, що рішення міськрайонного суду у справі про захист чес­ті, гідності та ділової репутації становило несправедливе втручання у його пра­во на свободу вираження поглядів.

 

Заявник також зазначив, що його право на справедливий судовий розгляд було порушено. Зокрема, він стверджував, що під час ухвалення рішення щодо нього, національні органи самовільно відхилили деякі клопотання заявника, помилково здійснили оцінку фактів справи та застосування законодавства.

 

Таким чином, розглянувши скаргу заявника, ЄСПЛ констатував порушення державою норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.У зв’язку з цим, держава протягом 3 місяців повинна сплатити заявнику моральну компенсацію у розмірі 1000 євро та 300 євро компенсації судових й інших витрат.