Головний зміст

201641Верховний Суд України підтвердив виключне право (компетенцію) адвокатів самостійно вирішувати спірні питання щодо самоврядності, без втручання державних органів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Це викладено в Постанові Верховного Суду України від 06.09.2016 року у справі № 21-966а16 (826/19572/14) за позовом Ради адвокатів міста Києва до Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, інших сторін про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії.
 
 
 
Аналіз повного тексту цього рішення ВСУ свідчить про те, що Верховний Суд остаточно поставив крапку щодо юрисдикції судових спорів між адвокатами та/або організаційними формами адвокатського самоврядування, між власне органами адвокатського самоврядування, якщо такі спори стосуються їхньої діяльності та порядку формування. До адміністративного судочинства Верховним Судом України віднесено спори щодо рішень КДКА, ВКДКА, та спірні питання щодо делегованих державою повноважень у формувані окремих органів.
 
 
 
Натомість правовідносини, які виникають між адвокатами та/або органами адвокатського самоврядування, що діють за законом і статутом віднесені до повноважень самої самоврядної організації адвокатів і є питаннями їхньої внутрішньої (статутної) діяльності. На такі спірні правовідносини юрисдикція адміністративних судів не поширюється.
 
 
 
Оскільки цим рішенням Верховний Суд України скасував рішення першої, апеляційної, касаційної інстанції, закрив провадження в справі та не вказав до якого виду судочинства віднесено розгляд таких спорів, то можна прийти до висновку, що суд констатував факт, що суди загальної юрисдикції в Україні під час розгляду подібних правовідносин не повинні втручатися у діяльність самоврядної, саморегульованої асоціації, оскільки законом визначено чіткі дії, механізм її роботи та виключні повноваження.