Головний зміст

 

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

Електронний суд (нормативно-правова база)

Програма «Електронний суд» передбачає можливість обміну процесуальними документами між судом і учасниками процесу. Надіслати електронний документ до суду зможе кожен охочий, який має доступ до Інтернету, зареєстрував свою поштову скриньку на порталі судової влади та має особистий електронно-цифровий підпис, адже тільки за умови наявності такого підпису електронний документ буде прийнятий та зареєстрований у суді.

Закон України «Про електронний цифровий підпис»

Стаття 3.      Правовий статус електронного цифрового підпису

Електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

 • електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;
 • під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;
 • особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Стаття 5.      Електронний документ

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Стаття 7.      Оригінал електронного документа

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами.

{ Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1206- VII ( 1206-18 ) від 15.04.2014 }

У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного       документа.

Стаття 8.      Правовий статус електронного документа та його копії

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:

 • свідоцтва про           право на спадщину;
 • документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шляхом створення електронного документа (електронних документів), здійснюється у порядку, встановленому законом.

Інструкція з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затверджено - наказ Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 173.

1.2.      Положення цієї Інструкції передбачають як ведення діловодства у паперовій формі, так і автоматизовану (електронну) технологію обробки, обліку та контролю документів (справ) за допомогою автоматизованої системи документообігу суду.

2.1.      Усі судові справи (матеріали кримінального провадження) та кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою,факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, приймаються, опрацьовуються та під підпис передаються за призначенням працівниками апарату суду відповідно до обов'язків. Уся кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою, факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, працівником апарату суду, на якого відповідною посадовою інструкцією покладено обов'язки щодо приймання кореспонденції, реєструються та передаються керівництву суду для проставлення резолюцій.

Робота з електронною поштою визначається відповідно до Наказу Державної судової адміністрації України від 04 грудня 2013 року №164 "Про затвердження Положення про порядок використання ресурсів локальної обчислювальної мережі в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях Державної судової адміністрації України, місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції". Якщо після отримання документів електронною поштою до суду надходять ці ж документи на паперових носіях, останні передаються виконавцям у порядку, встановленому цією Інструкцією, та зберігаються разом із документами, отриманими електронною поштою.

У разі автоматизованого ведення в суді реєстрації та обліку забезпечується процедура формування інформаційних запитів на вимогу учасників судового процесу. Ведення обліково-статистичних карток, журналів та алфавітних покажчиків у паперовому вигляді в цьому разі не здійснюється.

Реєстраційні журнали та обліково-статистичні картки виготовляються електронним способом із застосуванням реєстраційних даних документів, що зберігаються у системі комп'ютерного діловодства суду.

Обліково-статистичні картки у справах, у яких закінчено провадження, автоматично зберігаються у робочій базі даних автоматизованої системи документообігу суду.

При автоматизованій реєстрації формується банк реєстраційних даних. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за всіма реквізитами реєстрації та про точне місцезнаходження документа або судової справи (матеріалів кримінального провадження), матеріалу в суді.

Тимчасовий регламент обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, затверджений наказом Державної судової адміністрації України 07.09.2012 № 105

2.         Реєстрація в Системі

Документи можуть бути подані Користувачем до суду і надіслані йому судом в електронному вигляді лише після реєстрації в Системі, розміщеної на офіційному веб-порталі судової влади України.

При реєстрації у Системі Користувач обов'язково заповнює форму реєстрації із зазначенням наступної інформації:

 • найменування для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по-батькові для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • для юридичних осіб ідентифікаційний код юридичної особи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців - ідентифікаційний номер платника податків - фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру - серія та номер паспорту громадянина);
 • адреса місцезнаходження або місця проживання (з обов'язковим зазначенням поштового індексу);
 • адреса особистої електронної пошти (е-таіі) Користувача, яка в подальшому буде використовуватись Адміністратором для інформування Користувача про пароль доступу до Системи (у випадку його зміни або з метою нагадування Користувачеві паролю), а також повідомлення Користувача про події надходження на електронну адресу інформації по судових справах);
 • номери телефонів (факсів);
 • інформація про особу, яка внесла дані (ПІБ, посада, номер телефону);
 • дата та час заповнення, які проставляються автоматично;
 • згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних (для фізичних осіб).

В окремому полі форми реєстрації Користувач надає зразок (сертифікат) електронного цифрового підпису, який буде застосовуватися під час листування з судами у Системі з використанням електронної адреси. Для юридичної особи надаються сертифікат печатки підприємства та сертифікати підписів осіб, які мають право підписувати документи для подачі в суд. Для фізичної особи - сертифікат підпису. Кількість зразків електронного цифрового підпису, які можуть застосовуватись юридичною особою, не обмежена.

Системою здійснюється перевірка відповідності зразку електронного цифрового підпису наданого Користувачем, шляхом надсилання автоматичного запиту до відповідного центру сертифікації електронних цифрових підписів.

Якщо внесена інформація про Користувача не відповідає дійсності або вимагає доповнення чи уточнення, а також у разі невідповідності зразку сертифікованого електронного цифрового підпису, результати реєстрації не додаються до бази даних Системи, про що Користувач повідомляється підчас реєстрації.

У разі відповідності та повноти внесення Користувачем інформації у шаблон форми реєстрації, а також відповідності електронного цифрового підпису Системою автоматично генерується адреса електронної пошти Користувача у форматі: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер платника податків - фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру - серія та номер паспорту громадянина) "@mail.gov.ua".

Після автоматичної генерації адреси електронної пошти, Користувач в окремому полі зазначає пароль доступу до поштової скриньки, який в подальшому Користувач може змінити.

Результати реєстрації додаються до бази даних Системи на веб-порталі судової влади і можуть використовуватися Користувачами і судами для надіслання процесуальних та інших документів один одному.

3.         Порядок роботи Користувача в Системі

Для початку роботи Користувача в Системі необхідно виконати наступні дії (далі - Реєстрація в Системі):

 • завантажити веб-портал судової влади;
 • перейти до розділу "Електронний суд";
 • ввести логін (який згенерований при реєстрації Користувача) та пароль Користувача для завантаження Персонального кабінету Користувача;
 • вибрати режим роботи "Відправка документів" або "Ознайомлення з документами".

Перехід до Персонального кабінету Користувача з наданням можливості роботи в Системі здійснюється після перевірки на правильність введення інформації у базі даних Системи.

Для Користувачів, які уклали довгострокові договори з Адміністратором може передбачатися уніфікований механізм обміну повідомленнями, з можливістю використання власного програмного забезпечення в рамках Електронного суду.

4.         Подача Користувачем електронних документів до суду

Подача Користувачем електронних документів до суду виконується у режимі роботи - "Відправка документів". Під час створення нового електронного листа до суду у полі "Кому" Користувачу необхідно вибрати відповідний суд зі списку, після чого автоматично з'являється електронна адреса суду, якому адресується електронний лист.

У полі "Від" автоматично з'являється електронна адреса Користувача в режимі перегляду.

Після вибору шаблону документа здійснюється його заповнення або завантаження в шаблон створеного файлу, а також завантажуються додатки до документа (підписані електронним цифровим підписом). У полі "Тема" автоматично вноситься назва обраного документу зі списку шаблонів документів.

Здійснюється перевірка зразку електронного цифрового підпису на його відповідність у базі даних зразків цифрових електронних підписів.

У разі відповідності внесеної інформації кнопка "надіслати" стає доступною для використання і після її натискання електронний лист надсилається до поштової скриньки суду.

Кожному електронному листу привласнюється унікальний внутрішній номер.

В суд користувачі можуть надіслати в електронному вигляді будь-які документи і матеріали, передбачені процесуальним законодавством.

Тексти процесуальних документів, які адресовані суду, створюються Користувачами за допомогою розміщеної в Системі форми шаблону або за допомогою іншого редактору текстів з подальшим перенесенням створеного документу у форму шаблону і скріплюються електронним цифровим підписом, сертифікований зразок якого міститься в базі даних Системи.

Документи, які подаються в якості доказів або інших письмових матеріалів, подані Користувачем самостійно або на вимогу суду, повинні бути переведені в електронний вигляд за допомогою засобів сканування. Всі документи повинні бути відскановані в чорно-білому кольорі в форматі AdobePDF: якість - 200 точок на дюйм (dрі) для збереження всіх автентичних ознак справжності, а саме: графічного підпису особи, печатки, кутового штампу бланка, інших ознак. Розмір файлу не може перевищувати 10 Мб. У разі якщо документ має розмір більший за 10 Мб він має бути розбитий на окремі частини з відображенням в переліку документів.

Кожен окремий документ повинен бути відсканований і завантажений в систему подачі документів у вигляді окремого файлу з обов'язковим скріпленням його електронним цифровим підписом. Кількість файлів повинна відповідати кількості документів, що подаються до суду, а найменування файлів повинно відображатись у переліку документів, що наводиться в супровідному листі (позовній заяві тощо).

На вимогу суду, як на стадії підготовки справи до судового розгляду так і на стадії судового розгляду, подані в електронному вигляді документи і матеріали повинні бути надані особами, які беруть участь у справі в оригіналі.

Вимоги до документів:

 • позовна заява, заява, скарга, інші документи, які подаються в електронному вигляді, повинні відповідати формі і змісту, передбаченим відповідним процесуальним кодексом;
 • у разі надіслання в електронному вигляді відзиву на позовну заяву, зустрічного позову, інших документів і матеріалів Користувач вказує номер справи, що розглядається з його участю;
 • у разі подання заяви (клопотання) окремо від позовної заяви, відзиву на позовну заяву, зустрічного позову, заяви про вступ у справу, а також документів, що направляються в суди вищих інстанцій, Користувач зазначає відповідний номер справи.

На стадії перегляду судових актів Користувачі вибирають вид перегляду - апеляційне оскарження.

Усі процесуальні документи, які надсилаються до суду електронною поштою повинні бути скріплені електронним цифровим підписом, відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Паралельно із поданими електронними документами Користувач заповнює електронну форму реєстраційної картки вхідної кореспонденції, яка буде містити інформацію щодо реквізитів документа та буде обліковуватись в автоматизованій системі документообігу суду.

5.         Отримання електронних документів судом

Перегляд документів, які надходять до суду в електронному вигляді, здійснюється співробітником служби діловодства суду, відповідальним за приймання документів в електронному вигляді, який, виходячи з їх змісту, повинен переконатися в тому, що документи, що надійшли в систему подачі документів, доступні для прочитання, адресовані суду, оформлені відповідно до цього Регламенту.

Якщо дані умови не дотримані, користувачеві надсилається повідомлення про те, що документи не можуть бути визнані, як такі, що надійшли до суду із зазначенням причини.

Якщо дані умови дотримані, користувачеві надсилається повідомлення про отримання судом поданих в електронному вигляді документів. У повідомленні вказується дата та час отримання таких документів.

Права доступу до електронних документів, які надійшли на адресу суду надаються суддям у провадженні яких перебувають відповідні судові справи.

6.         Надсилання електронних документів судом Користувачеві

Суд після виготовлення та підписання процесуального документа паралельно із порядком визначеним процесуальним законодавством, надсилає електронні копії процесуального документа, скріплені електронним цифровим підписом судді (судді-доповідача, головуючого судді), електронною поштою на поштову скриньку учасника судового процесу, якщо такий учасник зареєстрований в Системі як Користувач.

Забороняється надсилати електронні копії документів особам, які не зареєстровані у базі даних Системи, окрім випадків визначених процесуальним законодавством.

Облік електронних відправок здійснюється у відповідних реєстрах електронної відправки.

Після отримання електронного підтвердження доставки електронного листа в поштову скриньку Користувача відповідальний працівник суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи.

Отримання електронного підтвердження доставки електронного листа в поштову скриньку Користувача є тестовим підтвердженням факту належного повідомлення Користувача судом.

Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 119.  Форма і зміст позовної заяви

1.         Позовна заява подається в письмовій формі.

2.         Позовна заява повинна містити:

 • найменування суду, до якого подається заява;
 • ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
 • зміст позовних вимог;
 • ціну позову щодо вимог майнового характеру;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
 • перелік документів, що додаються до заяви.

3.         Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

4.         Позовна заява повинна відповідати іншим вимогам, встановленим законом.

5.         До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

6.         До позовної заяви, що подається у випадках, визначених частиною третьою статті 118 цього Кодексу, мають бути додані копії ухвали про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або ухвали про скасування судового наказу.

7.         У разі пред'явлення позову особами, які діють на захист прав, свобод та інтересів іншої особи, в заяві повинні бути зазначені підстави такого звернення.

8.         Якщо позовна заява подається представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження.

9.         Позовна заява, подана після забезпечення доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій цієї статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

Стаття 120.  Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів

1.         Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

2.         Правила цієї статті щодо подання копій документів не поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

Стаття 121.  Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

1.         Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено судовий збір, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали.

2.         Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120 цього Кодексу, сплатить суму судового збору позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

3.         Крім цього, заява повертається у випадках, коли:

 • позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;
 • заяву подано недієздатною особою;
 • заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;
 • справа не підсудна цьому суду;
 • подана заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року без дотримання вимог, встановлених Сімейним кодексом України;
 • подана заява без дотримання порядку, визначеного частиною третьою статті 118 цього Кодексу.

4.         Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу.

5.         Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Електронний суд (нормативно-правова база) Програма «Електронний суд»"/>