Головний зміст

 
85 mainГолови Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, Ради суддів України, вищих спеціалізованих судів та Державної судової адміністрації України звернулись зі спільними листами до Голови Верховної Ради Українита Прем’єр-міністра України щодо перегляду показників проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" та збільшення обсягів бюджетних призначень на 1 953,7 млн гривень. Про це повідомили на сайті Судової влади  України.
 
 
 
 
 
 
 
 
При формуванні проекту Державного бюджету України на 2017 рік  Міністерством фінансів України вперше були враховані достатні обсяги фінансових ресурсів органам судової влади, які дозволяли забезпечити здійснення необхідних заходів для впровадження судової реформи та покращення ситуації з розглядом судових справ. Розрахунки потреби у фінансових ресурсах були здійснені на основі науково обґрунтованих нормативів навантаження на суддів, розроблених з допомогою зарубіжних експертних організацій. При цьому було зменшено нормативну чисельність суддівського корпусу з 8 451 до 7 459 осіб з переведенням їх на нові умови оплати праці, передбачені реформою та нормативну чисельність працівників апаратів судів з 31,6 до 27,6 тис. осіб. При врахуванні наданих судовою владою розрахунків потреби, з'являється реальна можливість виправити негативну тенденцію погіршення якості судочинства, а саме: підвищити відсоток розглянутих справ з 99,2 до 105,1; скоротити середній строк розгляду судової справи з 57 до 47 днів; навантаження на суддю привести у відповідність до нормативного (з 224 до 183  справи); зменшити залишок нерозглянутих справ з 242 тисяч до 176 тисяч.
 
 
Зазначеним проектом бюджету також були передбачені кошти для створення протягом 2017 року Служби судової охорони, як це передбачено Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
 
 
Проте, без участі представників судової влади, Кабінетом Міністрів України була схвалена та подана на розгляд Верховної Ради України інша редакція проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
 
 
Доведені Міністерством фінансів України оптимальні обсяги бюджетних ресурсів у сумі 10 957,6 млн грн були зменшені на 2630,5 млн грн (на 24%). При цьому були майже повністю (скорочення на 827,3 млн грн або на 94%) скорочені раніше передбачені бюджетні асигнування на створення Служби судової охорони, що унеможливлює виконання відповідних заходів передбачених названим законом.
 
 
Зважаючи на викладене, керівники вищих органів у системі правосуддя звернулись до законодавчої та виконавчої влади з проханням щодо перегляду показників проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".