Головний зміст

29f483b467579085110241178933b937Відповідно до вимог законодавства України з питань доступу до публічної інформації затверджено єдині вимоги до органів державної влади, інших державних органів щодо роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять службову інформацію.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 затверджено Типову інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.
 
 
Типова інструкція унормовує процеси роботи суб'єктів владних повноважень з документами, що містять службову інформацію, зокрема, зібрану під час провадження оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, діяльності у сфері оборони держави, та яким відповідно до законодавства присвоюється гриф "Для службового користування".
 
 
У Типовій інструкції наголошено, що питання щодо необхідності присвоєння документу грифа "Для службового користування" вирішується лише після проведення суб'єктом владних повноважень "трискладового тесту", тобто з обов'язковим дотриманням вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
 
Виконання цих вимог сприятиме удосконаленню роботи органів влади-розпорядників інформації у питаннях забезпечення доступу громадян до публічної інформації, а також зменшенню кількості документів, що містять службову інформацію.