Головний зміст

hyiyn87intУхвалою від 5 жовтня 2016 року № 681 внесено зміни до постанови Кабміну від 2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються ) за рахунок бюджетних коштів ».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідними змінами встановлено, що особливості відрядження держслужбовців для виконання своїх посадових обов'язків за межами постійного місця служби визначаються відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів. Це, зокрема, в секретаріати міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав.
 
Встановлено, що термін відрядження держслужбовців не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.
Термін відрядження держслужбовців, які направляються для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, не може перевищувати 1 рік.
 
Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, осіб рядового і керівного складу, а також інших працівників ОВС, поліцейських, осіб рядового і керівного складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту, визначаються за погодженням з Мінфіном відповідно Міноборони, МВС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Адміністрацією державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
 
Особливості напрямку у довготермінове відрядження працівників дипломатичної служби України визначаються Законом «Про дипломатичну службу».