Головний зміст

1346603169 kak samostoyatelno zaschischatsya v sude 1Вчора, 27 жовтня, у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ відбувся круглий стіл «Надмірна тривалість цивільного та кримінального проваджень в Україні у контексті практики Європейського суду з прав людини: можливі способи вирішення та засоби ефективного захисту» за участі суддів, голів апеляційних судів областей, науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади та громадськості.
 
 
 
 
 
 
 
 
Захід організовано спільно з Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини та проектом Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні».
 
 
Предметом обговорення стали проблемні питання надмірної тривалості цивільного та кримінального проваджень в Україні та механізми забезпечення засобів ефективного захисту від надмірної тривалості провадження на національному рівні.  Від вирішення зазначених проблем значною мірою залежить успішність нинішнього етапу судової реформи. Тут необхідним є позитивний досвід зарубіжних держав для забезпечення дієвого засобу, який би узгоджувався з міжнародними стандартами у сфері судочинства.
 
 
Мортен Енберг, Голова Офісу Ради Європи в Україні,  наголосив, що Рада Європи підтримує проведення судової реформи в Україні. Водночас використання Україною найкращих європейських практик та рекомендацій Ради Європи у забезпеченні розумної тривалості судового провадження матиме важливе значення для подолання зазначеної проблеми.
 
 
Нагадаємо, що на підставі аналізу судової практики та з урахуванням практики ЄСПЛ підготовлено та затверджено постанову пленуму ВССУ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення», і містить досить детальні рекомендації.  Крім того, двічі здійснювався аналіз судової практики у кримінальних провадженнях, в яких особи тримаються під вартою, з метою визначення стану дотримання строків у цих провадженнях та виявлення причин, внаслідок яких строк розгляду окремих справ є надміру тривалим. 
 
 
За словами Голови ВССУ Бориса Гулько, згадані постанова пленуму та узагальнення практики, спрямовані на забезпечення розумних строків при розгляді судових справ та зумовлені такими проблемами, як неявка учасників процесу, незабезпечення доставки осіб, які тримаються під вартою, неналежна організація суддею порядку розгляду справ, перенесення судових засідань на значні часові проміжки. "Незважаючи на існуючі тимчасові труднощі, пов’язані, зокрема, і з питаннями кадрового забезпечення судів, варто вжити комплексних заходів, які матимуть позитивний вплив на забезпечення розумної тривалості розгляду судових справ", – наголосив Борис Гулько.
 
 
 "Серед таких – індивідуальний, що передбачатиме існування механізму оскарження особою надмірної тривалості розгляду судової справи, та загальний – який передбачатиме періодичний аналіз строків розгляду судових справ".
 
 
Також є необхідність вдосконалити форми статистичної звітності, які існують на сьогодні, аби вони дозволяли фіксувати не лише строк розгляду справи у суді окремої інстанції, а й увесь сукупний строк розгляду конкретної справи у судах України. З метою реалізації зазначеної пропозиції, як він повідомив, ВССУ звернувся до ДСА України, щоб розпочати облік такої звітності із 2017 року.
 
 
Перспективним напрямом у вирішенні цієї проблеми є надання голові суду повноважень у сфері моніторингу стану дотримання розумних строків розгляду справ та вжиття певних заходів реагування у разі їх недотримання, але в такому разі треба зберегти баланс між принципом недопустимості втручання у здійснення правосуддя та принципом розумних строків розгляду судових справ.
 
 
Начальник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Павло Пушкар проаналізував основні права, гарантовані статтею 6 (право на справедливий суд) та статтею 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. За словами Павла Пушкаря, критеріями оцінювання розумності строку розгляду справ є: складність  справи, поведінка  заявника/сторін у процесі, поведінка  органів державної влади (насамперед суду) та  важливість предмета розгляду. Він зазначив, що держава має створити таку судову систему, яка забезпечить ефективний правовий захист кожного, чиї права і свободи порушуються.
 
 
Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у своєму виступі зупинився на особливостях забезпечення представництва інтересів держави в ЄСПЛ у справах щодо надмірної тривалості провадження. Він вважає, що важливим є створення на національному рівні механізмів забезпечення компенсаційних та превентивних засобів ефективного захисту щодо надмірної тривалості проваджень.
 
 
За результатами роботи круглого столу учасники сформували загальні рекомендації щодо способів вирішення проблеми надмірної тривалості провадження та створення засобів захисту на національному рівні від надмірної тривалості провадження, а також висловили пропозиції стосовно подальших напрямів співпраці з Радою Європи.