Головний зміст

353557370Національний банк України оновив діючі норми Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємницю. Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 4 грудня 2017 року № 124 і набирають чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

 

 

НБУ врегулював питання розкриття банками в електронному вигляді інформації, яка містить банківську таємницю, особливості надання банками інформації, яка містить банківську таємницю, НАБУ та приватним виконавцям і врегулював застосування печаток у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями».

 

Банк зобов’язаний надати інформацію органам державної виконавчої служби і приватним виконавцям в обсязі, порядку та у випадках, визначених у статті 62 Закону про банки.

 

Вимога приватного виконавця на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: містити вихідний номер, дату складання, адресат (банк), прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, його адресу; бути надана за підписом приватного виконавця, скріпленого печаткою; містити передбачені Законом про банки підстави для отримання цієї інформації; містити посилання на норми закону, відповідно до яких приватний виконавець має право на отримання такої інформації.