Головний зміст

article1500617939 855832957Участь в судовому засіданні представника юридичної особи, повноваження якого підтверджуються довіреністю, виключає можливість вважати, що має місце самопредставництво.

 

 

 

 

 

Отже, представником юридичної особи в суді за дорученням може бути тільки адвокат, якщо законом не встановлено виключення з цієї конституційної вимоги.

 

Про це, зокрема, йдеться в постанові Великої палати Верховного Суду у справі №910/23346/16 від 13 березня 2018 року.

 

Так, ВС звернув увагу, що в порядку самопредставництва юридичну особу може бути представлено керівником за посадою або іншою особою, повноваження якого підтверджені законом або установчими документами.

 

За правовою природою представництво в суді є правовідносинами, в яких одна особа (представник) на підставі певних повноважень виступає від імені іншої особи (довірителя) і виконує процесуальні дії в суді в її інтересах, набуваючи (змінюючи, припиняючи) для нього права та обов'язки.

 

Особи, що представляють юридичну особу за дорученням, на думку ВС, виконують процесуальні дії на підставі наданих їм довіреністю повноважень, виступаючи від імені цієї особи як довірителя, а не в порядку самопредставництва.