Головний зміст

teiyupo0120604131643nСьогодні, 5 липня газета «голос України» опублікувала два закони України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів та осіб, що здійснюють примусове виконання рішень та забезпечення належної реалізації завершальної стадії судового розгляду.
 
 
 
 
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 2 липня 2016 р. підписав вище   вказані  Закони. Обидва закони набирають чинність через 3 місяці  з дня їх опублікування.  Про це повідомили на офіційному сайті  Президента України.
 
Закони передбачають впровадження змішаної системи виконання судових рішень шляхом модернізації служби державних виконавців та запровадження інституту приватних виконавців, який є новелою в українському законодавстві.
 
Закон «Про виконавче провадження» запроваджує автоматизацію процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повної фіксації процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, оптимізує строки проведення виконавчих дій, детально регулює питання відповідальності боржника у виконавчому провадженні, та визначає перелік питань, що не можуть виконуватися приватними виконавцями.
 
Крім того, впроваджується інститут судового контролю за виконанням рішень, що забезпечить повноцінну реалізацію особи права на справедливий суд, оскільки виконання судового рішення є невід’ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
 
Приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту не нижче другого ступеня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит. Особа, яка хоче стати приватним виконавцем зобов'язана пройти навчання та стажування, загальний строк якого не може перевищувати трьох місяців.
 
Міністерство юстиції буде вести Єдиний реєстр приватних виконавців України.
 
Приватний виконавець зобов'язаний застрахувати цивільно-правову відповідальність  перед третіми особами. Мінімальний розмір страхової суми становить 1000 мінімальних розмірів зарплати, але не менше 10% від загальної суми стягнення за виконавчими документами, які перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року.