Головний зміст

64893 120Експерти Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) позитивно оцінюють законопроект «Про Вищу раду правосуддя» (№5180), який підготовлений Радою з питань судової реформи і поданий Президентом України на розгляд Верховної Ради України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні в рамках експертної підтримки реалізації судової реформи надав схвальний Висновок до даного законопроекту.  У Висновку, зокрема, зазначається, що «проект Закону України «Про Вищу раду правосуддя» в наданій редакції є позитивним, його положення - належним чином сформульованими. Його прийняття стане важливим кроком на шляху імплементації змін до Конституції України в частині правосуддя та створення справді незалежної судової системи в Україні».
 
Експерти ОБСЄ також наголошують, що роль Вищої ради правосуддя є ключовою для забезпечення незалежності, безсторонності, доброчесності та професіоналізму суддів. Проект є значним кроком уперед в питанні забезпечення незалежності і відповідальності судової влади.  Також експерти відзначили, що особливе значення мають положення проекту, спрямовані на деполітизацію роботи Вищої ради правосуддя (ВРП), забезпечення більшості членів ВРП з числа суддів чи суддів у відставці, обраних самими суддями, встановлення процесуальних гарантій справедливої процедури розгляду дисциплінарних справ».
 
 
Водночас, законопроект передбачає утворення дисциплінарних палат з членів ВРП для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів. Позитивно було оціненозапровадження автоматизованої системи розподілу справ та визначення доповідача під час дисциплінарного провадження, адже пропонований підхід визначення доповідача є важливою новелою і має бути підтриманий.
 
 
Окрім того, за словами експертів, законопроект є «досить якісно виписаний, достатньо деталізований і чіткий».