Головний зміст

1aaf293aacf0c6b8c6e32b2cf724de1aВККСУ оголосила конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

 

 

 

 

 

 
 
 
Зокрема оголошено конкурс на посади суддів у:
 
 
1) Касаційному адміністративному суді –30 одиниць;
2) Касаційному господарському суді – 30 одиниць;
3) Касаційному кримінальному суді – 30 одиниць;
4) Касаційному цивільному суді – 30 одиниць.
 
 
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, повинна на офіційному веб-сайті Комісії пройти процедуру повідомлення Комісії про намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду для визначення дати та часу прийому документів.
У визначені дату та час кандидат на посаду судді особисто подає до Комісії у паперовій формі письмову заяву та документи з додержанням затверджених рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.
 
 
Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 17 листопада по 09 грудня 2016 року включно у робочі дні з понеділка по четвер з 09.30 до 13.00 та з 13.45 до 17.00, у п’ятницю – з 09. 30 до 13.00 та з 13.45 до 15.45 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.
 
 
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду
1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду (далі – конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Комісія) згідно з статтями 38, 79, 81, 83-88, пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (далі – Положення).
 
 
2. Вакантними є посади суддів у таких касаційних судах:
1) Касаційному адміністративному суді – 30 одиниць;
2) Касаційному господарському суді – 30 одиниць;
3) Касаційному кримінальному суді – 30 одиниць;
4) Касаційному цивільному суді – 30 одиниць.
 
 
3. Участь у конкурсі має право брати особа, яка відповідає встановленим статтями 38, 69 та 81 Закону вимогам до кандидата на посаду судді Верховного Суду.
 
 
4. Для участі у конкурсі особа повинна пройти процедуру повідомлення Комісії про намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду (далі – повідомлення) для визначення дати та часу прийому документів.
 
 
Отримання таких повідомлень від кандидатів буде здійснюватися з 09 по 15 листопада 2016 року шляхом заповнення відповідної форми зворотного зв’язку на офіційному веб-сайті Комісії www.vkksu.gov.ua.
 
 
Прийом документів для участі у конкурсі від осіб, які у визначені цими Умовами строки не повідомили про намір взяти участь у конкурсі, не здійснюватиметься.
 
 
У разі якщо документи для участі у конкурсі було подано не у спосіб, передбачений цими Умовами, документи не розглядаються та повертаються.
 
 
5. Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься у паперовій формі з 17 листопада по 09 грудня 2016 року включно у робочі дні з понеділка по четвер з 09 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. та з 13 год. 45 хв. до 17 год. 00 хв., у п’ятницю – з 09 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. та з 13 год. 45 хв. до 15 год. 45 хв. у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.
 
 
Документи подаються кандидатом особисто у дату та час, визначені в процесі повідомлення.
 
 
6. Для участі у конкурсі кандидат на посаду судді у дату та час, визначені в процесі повідомлення, особисто подає такі документи:
1) письмову заяву про проведення кваліфікаційного оцінювання згідно з додатком 1 ;
2) копію паспорта громадянина України;
3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього згідно з додатком 4 до Положення;
4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;
5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді – для кандидатів, які не є суддями або декларацію родинних зв’язків судді – для кандидатів, які є суддями;
6) декларацію доброчесності судді;
7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності такого ступеня чи звання);
8) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності такого списку);
9) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;
10) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;
11) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 6 до Положення;
12) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції;
13) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
14) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади»;
15) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 38 Закону:
 
 
а) для підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення – копію свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, витяг з реєстру адвокатів та такі документи:
1) копії договорів, ордерів або інших документів, які посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення;
2) копії декларацій про доходи від професійної діяльності – для самозайнятої особи або фізичної особи – підприємця;
3) довідки з місця роботи та про заробітну плату, копію трудової книжки – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;
4) копії судових рішень та інших процесуальних документів, які підтверджують досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.
Кандидат може подати інші документи, що підтверджують досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.
Для підтвердження досвіду професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, який здійснював таку діяльність до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року № 2887-XII, подається копія рішення про прийом в члени колегії адвокатів.
б) для підтвердження наукового ступеня у сфері права,
здобутого у вищому навчальному закладі України (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) – копію відповідного диплому;
в) для підтвердження наукового ступеня у сфері права, здобутого у вищому навчальному закладі іноземної держави, підтвердженого в Україні в установленому порядку, копію відповідного документа;
г) для підтвердження стажу наукової роботи у сфері права на посадах наукових або науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі України (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів):
 
 
1) копію трудового договору (контракту);
2) довідку про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації або їх правонаступників за формою, визначеною постановою правління Пенсійного фонду України від 06 квітня 2011 року № 10-3, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за № 816/19554.
Кандидат може подати інші документи, що підтверджують стаж наукової роботи у сфері права на посадах наукових або науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі України (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів).
 
 
ґ) для підтвердження стажу наукової роботи у сфері права на посадах наукових або науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі іноземної держави копію трудового договору (контракту) або інші документи, що підтверджують стаж наукової роботи у сфері права на посадах наукових або науково-педагогічних працівників у вищому навчальному закладі іноземної держави.
У разі якщо необхідність подання відповідних документів, передбачена декількома підпунктами цього пункту, такі документи подаються в одному примірнику.
Разом з документами кандидат на посаду судді, який не є суддею, повинен заповнити інформацію про його персональні дані, контактні відомості, вищу освіту, вчене звання, відповідність вимогам до посади судді Верховного Суду, а також додані до заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання документи за відповідними формами згідно з додатком 2.
Документи також подаються на електронному носії. Документи мають бути збережені у сканованому вигляді у форматі PDF окремими файлами із зазначенням назви кожного файлу.
За достовірність поданих документів та правильність їх оформлення відповідальність несе кандидат.
7. Документи оформляються на одній стороні аркуша паперу формату А-4 з відступом тексту від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього країв аркуша
– 20 мм, від правого – 10 мм.
Документи, що подаються у друкованому вигляді, виготовляються шрифтом 14 з одинарним інтервалом.
Копії документів повинні бути якісно виготовленими на одній стороні аркуша паперу формату А-4, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.
Копії документів засвідчуються кандидатом на посаду судді в присутності відповідальної особи секретаріату Комісії, яка здійснює прийом документів, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку.
Датою подання документів є дата особистого звернення кандидата до Комісії для участі у конкурсі.
8. Письмова заява про проведення кваліфікаційного оцінювання подається у друкованому вигляді з власноручним підписом.
9. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок
Копія паспорта особисто засвідчується кандидатом на посаду судді в присутності відповідальної особи секретаріату Комісії, яка здійснює прийом документів.
10. Анкета кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього, заповнюється друкованим способом. Кожна позиція анкети має бути заповненою,
містити стверджувальну або заперечувальну відповідь на поставлене запитання, а також інформацію, передбачену відповідним пунктом анкети.
 
 
11. Мотиваційний лист подається у друкованому вигляді з власноручним підписом та повинен містити обґрунтування щодо:
1) передумов, які спонукали до участі кандидата у конкурсі;
2) мети, яку кандидат на посаду судді прагне досягти під час перебування на відповідній посаді;
3) наявності необхідної кваліфікації для відповідної посади;
4) ролі суддівської винагороди у волевиявленні стати суддею відповідного суду тощо;
5) інші мотиви бути суддею.
Мотиваційний лист повинен бути обсягом не більше двох сторінок.
 
 
12. Декларацію доброчесності заповнюють кандидати на посаду судді, які є суддями, та кандидати на посаду судді, які не є суддями.
 
 
13. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності) повинна містити копії всіх заповнених сторінок.
Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності) має бути належним чином засвідчена за
місцем роботи кандидата.
 
 
У разі якщо станом на час звернення для участі у конкурсі кандидат не працює, він (вона) подає до Комісії копію трудової книжки, послужного списку (всіх заповнених сторінок), яку особисто засвідчує в присутності відповідальної особи секретаріату Комісії, яка здійснює прийом документів.
 
 
14. Довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави, подається за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 року за № 1405/21717.
 
 
15. Письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді подається у друкованому вигляді з власноручним підписом кандидата.
 
 
16. Згода на проведення щодо кандидата спеціальної перевірки відповідно до закону подається у друкованому вигляді з власноручним підписом кандидата.
 
 
17.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, подається шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та надання до Комісії посилання на відповідну
інтернет-сторінку, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
 
Вказане посилання кандидат оформляє у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:
1)назву «Посилання на інтернет-сторінку, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для участі у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду»;
2)відповідне посилання на інтернет-сторінку;
3)прізвище, ім’я, по батькові кандидата, підпис (власноручний) та дату.
 
 
18. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.
 
 
Копія військового квитка засвідчується кандидатом в присутності відповідальної особи секретаріату Комісії, яка здійснює прийом документів.
 
 
19. Заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», подається кандидатом власноручно написаною розбірливим почерком за формою, визначеною Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.
 
 
У разі подання заяви за місцем роботи кандидата подається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата на посаду судді.
 
 
У разі проходження перевірки за місцем роботи кандидата подається, засвідчена в установленому порядку, копія довідки про результати перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади».
 
 
20. У визначений Комісією строк та в межах оголошеного конкурсу кандидат може звернутися лише з однією заявою про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі виключно у один із судів, щодо яких оголошено конкурс.
У разі відкликання поданої заяви повторне звернення в межах одного оголошеного конкурсу не допускається.
 
 
21. Кандидат, який має стаж роботи на посаді судді і відповідає вимозі пункту 1 або 4 частини першої статті 38 Закону, проходить кваліфікаційне оцінювання як суддя.
 
 
Кандидат, який відповідає вимозі пункту 2 частини першої статті 38 Закону, проходить кваліфікаційне оцінювання як особа, яка має науковий ступінь та стаж наукової роботи у сфері права.
Кандидат, який відповідає вимозі пункту 3 частини першої статті 38 Закону, проходить кваліфікаційне оцінювання як особа, яка має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення.
Кандидат, який відповідає вимозі пункту 4 частини першої статті 38 Закону, має зазначити у заяві про проведення кваліфікаційного оцінювання, в якому статусі він (вона) проходитиме кваліфікаційне оцінювання (пункт 2 (науковець) чи 3 (адвокат) частини першої статті 38 Закону відповідно).
 
 
22. Дата, час та місце складення анонімного письмового тестування, виконання практичного завдання, співбесід, тестування особистих морально-психологічних якостей, тестування загальних здібностей, визначення рейтингу та визначення результатів конкурсу будуть оголошені на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 10 днів до проведення відповідних заходів.
 
 
23. Будь-яка особа, якій відомо про некомпетентність, неетичність чи недоброчесність кандидата на посаду судді, звертається до Громадської ради доброчесності. Громадська рада доброчесності, за наявності відповідних підстав, надає Комісії висновок про невідповідність кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності не пізніше 10 днів до визначеної Комісією дати проведення співбесіди стосовно такого кандидата.
 
 
Джерело: Закон і Бізнес