Головний зміст

60211.11.2016 року, було внесено на розгляд до ВРУ Проект Закону№ 5318-1«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення сфери фінансового контролю та врегулювання окремих питань застосування антикорупційних механізмів».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метою законопроекту є забезпечення більшої прозорості у діяльності суб’єктів, причетних до здійснення заходів громадського контролю за діяльністю органів влади, юридичних осіб публічного права, а також усунення суперечливого регулювання та прогалин у законодавчих актах, що визначають застосування антикорупційних механізмів. 
 
 
Законопроектом пропонується:
 
 
1) визначити належність голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, членів Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати, представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (зміни до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції»), у зв’язку з чим:на зазначених осіб поширюватиметься обов’язок щодо подання та оприлюднення декларацій за 2015 рік; щодо нихпроводитиметься згідно із Законом України «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка. Також це здійснюватиметься для цілей кваліфікації злочинів, передбачених статтями 368, 368-2, 369 та 382 Кримінального кодексу України, а також внесення зміни до статті 368 Кримінального кодексу України;
 
 
2) врегулювати питання підслідності слідчим органів державного бюро розслідувань злочинів, вчинених зазначеними вище посадовими особами, а корупційних злочинів – детективам Національного антикорупційного бюро України, а також питання колегіального здійснення кримінального провадження у суді стосовно зазначеної категорії осіб (зміни до статей 31 і 216 Кримінального процесуального кодексу України);
 
 
3) надати для цілей Закону України «Про запобігання корупції» визначення державного органу, (зміни до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»);
4) віднести вищевказані органи, їх посадових та  службових осіб до суб'єктів, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції»;
 
 
Важливість та необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена тим, що вище вказані органи та їх посадові особи наділені широким спектром повноважень громадського контролю за  діяльність органів державної влади,  при цьому чинне законодавство не передбачає жодних засобів із запобігання конфлікту інтересів у їх діяльності.Крім того, ці особи мають чи не вирішальний вплив на поширення інформації про діяльність органу влади, формування його діяльності та його посадових осіб. Також, останнім часом, зафіксовані випадки звинувачення суспільства у недоброчесності даних органів.
 
 
Таким чином, прийняття законопроекту сприятиме більшій прозорості у діяльності всіх суб’єктів, залучених до здійснення заходів із громадського контролю за діяльністю органів влади, а також усуне низку прогалин, нелогічний підхід та суперечливості в регулюванні питань застосування антикорупційних механізмів до певних категорій осіб, які чинним законодавством уповноважені на здійснення державно-владних функцій.