Головний зміст

 
85 mainСьогодні, 21 листопада Верховній Раді України надали для ознайомлення  альтернативний законопроект № 5336-1 «Про Конституційний Суд України».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Норми альтернативного законопроекту щодо формування КСУ, його складу, відбору кандидатур на посади суддів Конституційного Суду за конкурсом,  порядку призначення та звільнення суддів, юрисдикції Конституційного Суду та порядку розгляду конституційних проваджень не відрізняються від норм основного проекту Закону № 5336.
 
Проте є й відмінності - насамперед пропонується інша організаційна структура Конституційного Суду України. 
Так, Велика палата має діяти у складі усіх суддів Конституційного Суду України і вирішувати питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями.
 
Два сенати Суду, кожен із яких має діяти у складі дев’яти суддів і розглядати питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Сенат Суду діє як Конституційний Суд України; ухвали Сенату Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами є остаточними;
 
Шість колегій суддів, кожна з яких діятиме у складі трьох суддів. До повноважень колегії суддів Конституційного Суду України належатиме вирішення процесуальних питань. Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, постановлена трьома суддями колегії суддів Конституційного Суду України, буде остаточною.
Законопроектом також встановлюється, що при розгляді конституційної скарги Конституційний Суд України може видати забезпечувальний наказ, який є новим інститутом вжиття заходів захисту прав людини у виняткових випадках. Підставою для забезпечення конституційної скарги є необхідність запобігти незворотнім наслідкам, що можуть настати у зв’язку з виконанням остаточного судового рішення.
 
При цьому за подання конституційної скарги передбачено судовий збір: фізична особа сплачує збір у розмірі 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, а юридична особа – 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати. При цьому в основному законопроекті визначено, що за розгляд справ у Конституційному Суді судовий збір не стягується.
 
В проекті Закону передбачено можливість відтермінування втрати чинності актом (його окремим положенням), який визнано неконституційним. Так, якщо негайна втрата чинності актом (його окремими положеннями), що визнаний неконституційним, унеможливить функціонування органів державної влади або реалізацію прав і свобод людини, Суд у своєму рішенні визначає інший строк втрати чинності таким актом (його окремими положеннями), але при цьому такий строк не може перевищувати шість місяців із дня ухвалення рішення.
 
Крім того, дещо різняться положення щодо заробітної плати суддів Конституційного Суду України. В основному законопроекті запропоновано встановити базовий розмір посадового окладу судді Конституційного Суду України на рівні 90 мінімальних заробітних плат. В альтернативному передбачено 75 мінімальних заробітних плат. Натомість підвищено доплати за вислугу років: за наявності стажу роботи більше 2 років – 20 відсотків; більше 4 років – 30 відсотків; більше 7 років – 40 відсотків посадового окладу судді Конституційного Суду. Для суддів у відставці грошове утримання передбачено на рівні 80% винагороди судді Конституційного Суду.