Головний зміст

123685Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло звернувся до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради України Андрія ПарубіяГолови Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевичаз проханням законодавчо врегулювати питання переведення суддів у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду

 

 

 

У зверненні зазначено, що прийняття такого законодавчого акта дозволить встановити додаткові гарантії незалежності суддів та сприятиме створенню умов для збереження професійного суддівського корпусу з урахуванням його спеціалізації.

 

Згідно зі статтею 126 Конституції України суддя обіймає посаду безстроково. Підставами для звільнення є, зокрема, незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. Протевиникають сумніви щодо легітимності цієї норми відносно суддів, призначених (обраних) на посади до набрання чинності Законом «Про судоустрій і статус суддів», та її застосовування до таких суддів.

 

Відповідно до пункту 3 частини п’ятої статті 48 Закону незалежність судді забезпечується незмінюваністю судді. Частина сьома цієї статті визначає, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чиннихне допускається звуження змісту та обсягу визначених Конституцією України та законом гарантій незалежності судді.

 

Згідно з частиною третьою статті 82 Закону переведення судді на посаду суддідо іншого суду того самого рівняможе здійснюватися без конкурсутільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду.

 

Пунктом 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено, що судді Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України мають право брати участь у конкурсі на посади суддів Верховного Суду у відповідних касаційних судах у порядку, визначеному цим законом.

 

З огляду на системний аналіз положень Конституції України, міжнародних актів стосовно терміну перебування судді на посаді та гарантій незмінюваностіможна дійти висновку, що пункт 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону суперечить положенням Конституції України та міжнародних актів, а тому не може бути застосований.

 

Враховуючи викладене, можна спрогнозувати ситуацію, коли не переведені до інших судів судді звертатимуться за захистом своїх прав до Європейського суду з прав людини, рішення будуть не на користь України, це може негативно вплинути на міжнародний імідж держави.

Шляхом розв’язання цієї нагальної проблеми є прийняття відповідного законодавчого акта, який врегулює питання переведення суддів у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду.

 

У зв’язку з цим Голова ВАСУ просить Президента України як гаранта Конституції подати до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (надіслано у додатку до звернення), а Голову ВРУ іГолову Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя ініціювати питання про внесення на розгляд Парламенту зазначеного проекту Закону.

 

Голова ВАСУ Олександр Нечитайло висловив сподівання на підтримку та сприяння у вирішенні цього питання з боку Президента України і народних депутатів.