Головний зміст

1019302364Відповідно до статей 83-88 та пункту 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищою кваліфікаційною комісією суддів України проводиться кваліфікаційне оцінювання з метою визначення здатності судді чи кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя у відповідному суді та відповідності судді займаній посаді за визначеними законом критеріями.
 
 
 
 
 
 
 
 
Частиною другої статті 85 Закону передбачено, що порядок проведення іспиту та методика встановлення його результатів затверджуються Комісією.
 
 
На виконання вказаних норм Закону рішенням Комісії від 04 листопада 2016 року № 144/зп-16 затверджено Порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання.
 
Порядок складається з п'яти розділів:
1. Загальні положення.
2. Розробка, формування та затвердження завдань для проведення іспиту.
3. Організаційна підготовка проведення іспиту.
4. Складення іспиту.
5. Опрацювання матеріалів складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання.
 
 
Іспит проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності учасника іспиту здійснювати правосуддя у відповідному суді або для оцінювання відповідності учасника іспиту займаній посаді судді за критерієм професійної компетентності. 
 
 
В Порядку вказано, що іспит – це встановлений Законом етап кваліфікаційного оцінювання, який є основним засобом виявлення рівня знань, практичних навичок та умінь у застосуванні закону судді та/або кандидата на посаду судді. Відбувається він шляхом складення учасником анонімного письмового тестування та виконання письмового практичного завдання.
 
 
Анонімне письмове тестування складається шляхом вибору учасником іспиту однієї із запропонованих у тестовому завданні відповідей на запитання. Формулювання тестових запитань та відповідей, їх кількість та рівні запитань визначаються Комісією при проведенні відповідного кваліфікаційного оцінювання.
 
 
Практичне завдання виконується шляхом підготовки учасником іспиту модельного рішення суду та/або усунення недоліків та прогалин у запропонованому проекті модельного рішення суду на підставі матеріалів модельної судової справи. 
Іспит проводиться з урахуванням інстанційності та спеціалізації відповідного суду. 
Об’єктивність проведення іспиту забезпечується його прозорістю, конфіденційністю тестових запитань і практичних завдань, єдиною методикою встановлення його результатів, рівністю умов у доступі до інформації про його процедуру, місце, час і тривалість проведення.
 
 
За допомогою спеціальних технічних засобів здійснюється відеофіксація іспиту.
Інформація про результати іспиту включаються до досьє учасника іспиту.