Головний зміст

9e517c1900d8c4270a29d8b688bff66902 листопада 2016 року Комісією ухвалено рішення про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і визначає порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді місцевого, апеляційного, вищого спеціалізованого судів та Верховного Суду, внесення до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення кандидатів на посаду судді.
 
 
 
 
 
 
 
Під вакантними посадами судді розуміють обліковану кількість готових до заміщення вакантних посад суддів, на які оголошено конкурс із зазначенням найменування судів. Кандидатом є   кандидат на посаду судді, зарахований до резерву на заміщення вакантних посад судді відповідно до статті 78 Закону, суддя, який виявив намір бути переведеним до іншого суду того ж самого або іншого рівня тієї ж або іншої спеціалізації відповідно до статті 82 Закону, кандидат на посаду судді апеляційного, вищого спеціалізованого судів або Верховного Суду відповідно до статей 28, 33, 38 Закону та подав відповідну заяву.
 
 
Про проведення конкурсу Комісія розміщує на своєму офіційному веб-сайті і веб-порталі судової влади оголошення та публікує його у визначених Комісією друкованих засобах масової інформації не пізніш як за місяць до дня проведення конкурсу. В оголошенні про конкурс зазначаються:
 
 
1) найменування судів, де є вакантні посади суддів; 
2) кількість вакантних посад суддів; 
3) порядок та строки подання заяви для участі в конкурсі; 
4) перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них; 
5) умови проведення конкурсу; 
6) дата, час і місце проведення конкурсу; 
7) інша необхідна інформація.
 
 
Для участі в конкурсі кандидат особисто має подати заяву, декларацію доброчесності судді  та такі документи (в паперовій формі чи електронній формі):
 
 
1) анкету кандидата на посаду судді; 
2) згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді;
3) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону;
4) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, шляхом посилання на відповідну Інтернет-сторінку, розміщену в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
 
Після формування справи відбувається її розгляд, що передбачає перевірку відповідності осіб, які звернулися для участі в конкурсі, дотримання строку та процедури звернення, та подані документи. Також перевірці підлягають досвід професійної діяльності, науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи.
 
 
За результатами проведеної перевірки ухвалюється рішення про допуск до участі у конкурсі. Інформація про результати вирішення питання про допуск кандидатів до участі у конкурсі розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.
 
 
Матеріали справи кандидатів, які відповідають встановленим вимогам, формуються в досьє кандидата на посаду судді чи суддівського досьє. Матеріали справи кандидата на посаду судді, який перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів, формуються в особову справу кандидата.
 
Стосовно кандидатів, які відповідають встановленим вимогам до відповідної посади, проводиться спеціальна перевірка (Розділ
 
5). За її результатами вирішують питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання Матеріали спец перевірки долучаються до досьє/особової справи. 
 
 
Кваліфікаційне оцінювання проводиться відповідно до порядку та методології кваліфікаційного оцінювання. За результатами оцінювання формується рейтинг, на основі якого проводиться конкурс. 
 
 
Конкурс на зайняття вакантної посади судді полягає у визначенні учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом.