Головний зміст

729 486 561d1164c2f93На сьогодні іноземці та особи без громадянства можуть бути примусово видворені з України за рішеннями адміністративних судів, що приймаються, зокрема, за позовами центрального органу виконавчої влади. Таким органом є Державна міграційна служба України, а також Держприкордонслужба (протидіє нелегальній міграції у прикордонному просторі).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зазначимо, що зараз немає чіткого визначення повноважень вищевказаних органів щодо супроводження і фактичної передачі осіб. Законодавчого врегулювання також потребує порядок поводження з особами у випадках здійснення їх реадмісії до країни громадянської належності чи країни попереднього постійного проживання. 
 
 
З метою приведення Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» у відповідність до вимог чинного законодавства України та забезпечення виконання міжнародних договорів про реадмісію осіб у ВРУ зареєстрували Проект Закону №5344 від 02.11.2016.
 
 
Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до статей 18 та 1837 КАСУ щодо порядку та строків затримання осіб, прийнятих відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію, а також до статей 26, 29 та 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
 
 
Нововведення передбачають:
 
 
можливість прийняття органами охорони державного кордону рішень при примусове повернення іноземців та осіб без громадянства за вчинення ними порушень законодавства з прикордонних питань;
прийняття рішень про примусове повернення та подання позовів про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства не тільки ДМС, але й його територіальним органам та підрозділам;
можливість подання позовів про примусове видворення стосовно прийнятого в Україну відповідно до міжнародних договорів про реадмісію іноземця чи особи без громадянства (у разі, якщо між Україною і країною його громадянської належності відсутній договір про реадмісію);
внесення технічних правок.
 
 
Врахувавши загальноприйняту світову практику, ініціатори запропонували заборонити подальший в’їзд в Україну особам, щодо яких здійснювали реадмісійні процедури.
 
 
Прийняття проекту Закону дозволить ДМС та прикордонникам ефективно протидіяти нелегальній міграції. Крім того, це дозволить виконувати зобов’язання, взяті Україною відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС щодо ефективного виконання положень Угоди про реадмісію осіб.