Головний зміст

gyue6rtr60nВідповідно до статей 83-88 та пункту 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ВККС України проводиться кваліфікаційне оцінювання з метою визначення здатності судді чи кандидата на посаду здійснювати правосуддя та його відповідності займаній посаді за визначеними законом критеріями.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.
 
 
Таким чином, 03 листопада 2016 року рішенням ВККС було затверджено Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.
 
 
Кваліфікаційне оцінювання проводиться прозоро та публічно, з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації у складі, визначеному рішенням Комісії та включає наступні етапи: 
1) складення іспиту; 
2) дослідження досьє та проведення співбесіди. 
За результатами одного етапу оцінювання Комісія ухвалює рішення щодо допуску судді чи кандидата на посаду судді до іншого етапу.
 
 
Критеріями кваліфікаційного оцінювання є: 
1) компетентність (професійна, особиста, соціальна); 
2) професійна етика; 
3) доброчесність.
 
 
Відповідність кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності встановлюється за такими показниками: 
1. Рівень знань у сфері права, у тому числі рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні; 
2. Уміння та навички проведення судових засідань та ухвалення судових рішень. 
3. Фахова діяльність. 
4. Діяльність щодо підвищення фахового рівня.
 
 
Щодо критерію професійної етики то вона встановлюється за показниками відповідності витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, політичної нейтральності. Також, це дотримання Кодексу суддівської етики, морально-психологічні якості (інтегративність) розуміння і дотримання правил та норм, здатність відстоювати власні переконання, дисциплінованість, повага до інших.
 
 
Якщо говорити про критерій доброчесності, то він оцінюється за наступними ознаками: відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, способу життя згідно до задекларованих доходів, поведінки судді у сфері запобігання корупції. Також до уваги береться наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про не доброчесність, порядність, схильність до зловживань.
 
 
Взагалі, кваліфікаційне оцінювання проводиться на підставі заяви судді чи кандидата на посаду, поданої для участі у конкурсі або за рішенням Комісії. За рішенням ВККС проводиться у зв’язку з накладенням на суддю дисциплінарного стягнення або у випадку визначення не відповідності його займаній посаді. Таким чином, протягом 10 робочих днів до визначеної дати проведення співбесіди, кандидат зобов’язаний надати заповнену анкету, що є додатком до Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.
 
 
Перебіг кваліфікаційного оцінювання фіксується за допомогою технічних засобів: іспит – відеофіксація; співбесіда – аудіофіксація. Аудіозаписи засідань є невід’ємною частиною протоколів засідань. Кваліфікаційне оцінювання може проводитися у режимі прямої відео-трансляції.