Головний зміст

134442Надано на ознайомлення до профільного комітету Верховної Ради України проект Закону України №5335 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення процедури відводу»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Народні депутати зазначають, що на даний час у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві відвід розглядається тим самим складом суду з участю судді, якому заявлений такий відвід. При одноособовому розгляду справи суддя вирішує заяву про власний відвід самостійно. Разом з тим в процесі про адміністративні правопорушення інститут відводу повністю відсутній та використовується суддями «за аналогією». 
В кримінальному процесі відвід судді, що здійснює судочинство одноособово, розглядається іншим суддею цього ж суду. При цьому недопущення зловживанням права на відвід забезпечується участю в процесі професійних адвокатів, а також можливістю залишення заяви без розгляду у разі повторного подання такої заяви.
Ініціатори законопроекту пропонують наступну загальну схему розгляду заяви про відвід (самовідвід) судді:
 
 
1) Заява про відвід або самовідвід судді, що входить до складу колегії суддів, кільком членам колегії суддів або всьому складу колегії розглядається цієї ж колегією суддів – тобто, залишається існуюча процедура;
2) Заява про самовідвід судді, що розглядає справу одноособово здійснюється тим же суддею. 
3) Заява про відвід судді, що розглядає справу одноособово може розглядатися двома способами:
а) якщо заява подана за 2 дні до дня судового засідання або раніше, то вона розподіляється на іншого суддю цього ж суду, який вирішує її без виклику сторін. При цьому суддя, якому заявлений відвід, може подати письмові пояснення.
б) якщо заява про відвід подана пізніше, ніж за 2 дні до дня судового засідання то вона розглядається тим же суддею, якому заявлений відвід – як це існує зараз. 
 
 
У кримінальному процесі процедура не змінюється – тут заява про відвід судді, який розглядає справу одноособово, завжди розглядається іншим суддею, коли б вона не була подана.
Право суду залишати без розгляду заяву про відвід, яка подана повторно з тих самих підстав не виходячи до нарадчої кімнати уніфікується і запроваджується в усіх видах судочинства.
Також пропонується запровадити механізм відводу в процесі розгляду справи про адміністративні правопорушення. При цьому окремо прописується порядок відводу члена колегіального органу, що здійснює розгляд таких справ у визначених законом випадках – за аналогією із відводом судді у колегії суддів. 
 
 
Окремо пропонується запровадити процедуру відводу посадової особи, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення – заява про відвід має розглядатися її керівником.
У разі запровадження зазначеного механізму кожен матиме реальне право забезпечити належний розгляд його заяви про відвід іншим суддею не зриваючи при цьому розгляд справи.