Головний зміст

1reyheryg5Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення від 03 листопада 2016 року № 108 “Про врахування зауважень Міністерства юстиції України до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 “Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій” (далі – рішення).
 
 
 
 
Це рішення забезпечить уніфіковану процедуру перевірки факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зокрема, встановлені терміни, протягом яких відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, перевіряє факт подання декларацій, а саме:
 
  1. щорічні декларації – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій;
  2. декларації суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – упродовж п’яти робочих днів з дня такого припинення; якщо припинення зазначеної діяльності відбулося з ініціативи керівника органу, в якому працював суб’єкт декларування, – упродовж п’яти робочих днів після спливання строку у двадцять робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;
  3. декларації суб’єктів декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій наступного за звітним року, у якому було припинено таку діяльність;
  4. декларації суб’єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 Закону, – до призначення або обрання особи на посаду.
 
У разі встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій відповідальний підрозділ (особа) органу, в якому працюють (працювали) суб’єкти декларування, повідомляє про це Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту. Повідомлення надсилається на адресу електронної пошти, зазначену на офіційному веб-сайті Національного агентства, та засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення).
 
Рішенням також затверджено форми повідомлень про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій (додатки 1, 2).
 
До того ж, на круглому столі, який відбувся 03 листопада 2016 року за участю представників зацікавлених міністерств, громадських організацій, було погоджено, що реалізація Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій не потребуватиме додаткового фінансування, кадрового та іншого ресурсного забезпечення.
 
На сьогодні рішення перебуває на повторній державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.