Головний зміст

75355024849170Верховній Раді надано для ознайомлення  проект  Закону  України   № 5360

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо окремих питань здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження)»

 

 

 

Як зазначають ініціатори Законопроекту народні депутати Алєксєєв С.О. та Яніцький В.П., на сьогодні у Кримінальному процесуальному кодексі України наявна правова прогалина, яка дає підстави для неоднозначного розуміння правил підсудності і визначення суду, який уповноважений розглядати клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування та здійснювати спеціальне судове провадження. Відповідні положення відсутні як у загальних статтях про підсудність (статті 32, 33), так і у главі 24-1 КПК України, яка визначає особливості здійснення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, що спеціальне кримінальне провадження здійснюється за обов’язкової участі захисника стосовно підозрюваного (обвинуваченого), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, якщо він перебуває поза межами України.

Можливість спеціального кримінального провадження стосуватиметься злочинів проти основ національної безпеки України та злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачених розділами I і XX Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК), умисних вбивств (статті 115, 116, 118, 348, 379, 400 КК), злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю (статті 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585 КК), та корупційних злочинів (статті 191, 364, 3641, 365, 3652, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370 КК).

У зв’язку з цим, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження в частині швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, додержання розумних строків кримінального провадження,  підготовлено даний проект, яким пропонується уточнити правила підсудності розгляду клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення спеціального судового провадження.

Проектом пропонується доповнити КПК України новою статтею 32-1 і встановити, що:

  1. Розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування здійснює слідчий суддя місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
  2. Спеціальне судове провадження здійснює суд у межах територіальної юрисдикції, визначеної ст. 32 цього Кодексу (за загальним правилом – суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення).
  3. У разі наявності надмірного судового навантаження Вищий спеціалізований суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за вмотивованим зверненням Генерального прокурора, керівника регіональної прокуратури, їх перших заступників та заступників може визначити інший будь-який суд для розгляду відповідних клопотань та здійснення спеціального судового провадження. Питання про визначення такого суду вирішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не пізніше п’яти днів з дня отримання такого звернення, про що постановляється вмотивована ухвала.

Також проектом пропонується внести зміни до п. 20-1 Перехідних положень КПК України, які:

  • визначають тимчасові (до 15.04.2017) особливості застосування глави 24-1 КПК України, передбачивши, що розгляд відповідних клопотань та спеціальне судове провадження щодо злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 297-1 та п. 20-1 перехідних положень КПК, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими статтею 32-1 КПК України;
  • передбачають, що особливості, передбачені п. 20-1 Перехідних положень КПК України, продовжуватимуть дію до 20.11.2019 (обрана дата пов’язана з граничним терміном здійснення слідчими прокуратури досудового розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань);
  • передбачають, що вимоги щодо особливостей застосування глави 24-1 цього Кодексу, передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких підозрюваний на момент звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або обвинувальним актом оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
  • визначають, що кримінальні провадження, у яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування щодо злочинів, передбачених цим пунктом, і обвинувальні акти направлені до суду до 20 листопада 2019 року, а так само кримінальні справи, які станом на цю дату перебувають на розгляді суду, розглядаються з урахуванням правил спеціального судового провадження та особливостей, визначених цим пунктом.