Головний зміст

501178 ksu
Вчора, 08.11.2016 року, колегія суддів розподілила конституційне подання, що надійшло до Конституційного Суду України від Верховного Суду України...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вчора, 08.11.2016 року, колегія суддів розподілила конституційне подання, що надійшло до Конституційного Суду України від Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» статті 6, частинам першій, другій статті 8, частині другій статті 19, частинам першій і другій статті 24, частинам першій, другій статті 55, частинам першій, п’ятій, шостій  статті 126 Конституції України та затвердила суддю-доповідача.
 
 В даному поданні Верховний Суд України вказує на неконституційний порядок ліквідації ВСУ, визначений Верховною Радою України. Крім того, в конституційному поданні зазначається, що відсутність конституційних підстав для ліквідації та виключно законодавче передбачення такого способу ліквідації найвищої судової установи створює небезпечний прецедент щодо подальших довільних дій органу законодавчої влади, а саме з власної ініціативи чи у зв’язку зі змінами політичного устрою ліквідовувати та утворювати й будь-який інший державний орган з конституційним статусом, у тому числі новостворений Верховний Суд, адже не передбачається закріплення такого порядку в Основному Законі України. 
 
ВСУ також звертає увагу на те, що нормами, які вказані в поданні закріплено нерівне становище суддів, які виконують однакову роботу, у частині розміру отримуваної ними суддівської винагороди залежно від певних умов проходження чи непроходження кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді чи конкурсу на зайняття посади, проведеного після набрання чинності Законом «Про судоустрій та статус суддів».