Головний зміст

1 52553519e97e652553519e9825Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала програми іспитів для кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді касаційних судів у складі Верховного Суду, а також таксономічні характеристики анонімного письмового тестування.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідно до пункту 10 розділу І Порядку проведення іспиту та методики встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання одним з етапів організації та проведення іспиту є затвердження його програми відповідно до рівня та спеціалізації суду.
 
 
Нагадаємо, що відповідні програми іспитів були затверджені 09 листопада 2016 року.
 
 
Дані програми містять перелік певних категорій тем, знати та орієнтуватись в яких має суддя відповідного касаційного суду. 
 
 
Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування містить вимоги до когнітивних рівнів пізнання (мисленнєвих процесів, за допомогою яких вирішується поставлене завдання) кандидатів на посаду судді Касаційного суду відповідної юрисдикції, які складатимуть анонімне письмове тестування відповідно до Програми іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду. 
 
 
Визначення змісту анонімного письмового тестування кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду має на меті: 
• створення методологічної основи для розробки тестових запитань;
• надання допомоги кандидатам на посаду судді Касаційного цивільного суду при підготовці до складення анонімного письмового тестування. 
 
Зазначено, що анонімне письмове тестування складатиметься із 120 запитань. 
Також вказано, що для всіх розділів Програми іспиту встановлено необхідні кваліфікаційні рівні, якими повинен володіти кандидат на посаду судді Касаційного суду.
Таких кваліфікаційних рівнів – чотири і їх формуванняздійснюється з урахуванням пізнавальних навичок: 
Рівень «А» – необхідний когнітивний рівень «Знання». 
Рівень «В» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння». 
Рівень «С» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння», «Критичне мислення». 
Рівень «D» – необхідні когнітивні рівні пізнання «Знання», «Розуміння», «Критичне мислення», «Вирішення проблеми»
Таким чином, це більш ефективно допоможе здійснити добір кандидатів з урахуванням можливих знань, навичок та вмінь.