Головний зміст

usaid17 листопада 2016 року Рада суддів України за підтримки Програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» провела презентацію щойно виданого Коментаря до Кодексу суддівської етики. Документ було затверджено Рішенням РСУ  «Про затвердження Коментаря до Кодексу суддівської етики» від 4 лютого 2016 року №1, його друковане видання стало можливим за підтримки Програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя».

 

 

 

 

Участь у заході взяли представники Ради суддів України, Робочої групи із підготовки документа, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Національної школи суддів України, міжнародних проектів, а також експерти та ЗМІ.

Як наголосила на початку заходу суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, Голова Комітету з етики, врегулювання конфлікту інтересів та професійного розвитку судді Ради суддів України Тетяна Чумаченко, цей публічний захід є нагодою акцентувати увагу і суддів, і суспільства на важливих стандартах поведінки судді, як під час здійснення правосуддя, так і поза процесом.

Рада суддів України створила Робочу групу у складі діючих суддів та науковців, яка провела глибинне дослідження міжнародних стандартів у сфері суддівської етики, проаналізувала поточну практику притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності й на основі отриманих результатів розробила коментар до Кодексу суддівської етики, текст якого був затверджений рішенням Ради суддів України 4 лютого 2016 року.

За словами Голови РСУ В.Сімоненко, необхідність розробки Коментаря до Кодексу суддівської етики зумовило прийняття нового законодавства внаслідок судової реформи в країні, поява нових викликів щодо поведінки судді, на які потрібно було надати відповідь.  «І суддівська спільнота, і громадськість потребували роз’яснень Кодексу етики», – зазначила В.Сімоненко.

На думку секретаря дисциплінарної палати ВККСУ С.Щотки, коментар до кодексу зажди дає можливість глибшого розуміння норм самого документа, який повинен  бути відкритим для наповнення і розвитку новими ідеями. С.Щотка висловив думку, що нове законодавство спонукає сьогодні розробляти стандарти доброчесності, які повинні охопити більше коло питань і розкрити зміст поведінки осіб, які лише мають намір стати суддями.

Вітаючи учасників заходу, заступник директора відділу сприяння розвитку демократії та врядування регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, Молдові та на Кіпрі Деніел Райен нагадав присутнім положення схвалених ООН Бангалорських принципів діяльності судді, згідно з якими  «довіра суспільства до судової системи і впевненість у моральному авторитеті, чесності та непідкупності судових органів має першорядне значення в сучасному демократичному суспільстві». «І це особливо має значення  для України, коли вона починає впроваджувати конституційні зміни щодо судової системи», – зауважив Д.Райен, наголосивши, що Коментар є дороговказом для судді щодо виходу зі складних етичних дилем застосування правил поведінки.

На думку члена Вищої ради юстиції, судді Вищого господарського суду України Наталі Волковицької, яка надавала допомогу робочій групі при використанні рішень Вищої ради юстиції, належна поведінки судді у судовому процесі та поза ним – це безсумнівно питання авторитету суду та підґрунтя довіри громадян до правосуддя в цілому.

«Сама професія накладає значні обмеження на дії судді, – зазначила Н.Волковицька. – Суспільство сьогодні очікує від судді високого стандарту поведінки». За її словами, не лише здійснення правосуддя, а й поведінка судді у побуті, у спілкуванні з колегами тощо має не менший вплив на сприйняття судді у суспільстві. На думку Н.Волковицької, нерідко критика на адресу судової системи пов’язана із поведінкою суддів, а тому роз’яснення конкретних моделей поведінки набуває нового значення. Н.Волковицька зазначила, що документ опирається на кращі міжнародні стандарти у цій сфері, враховує сучасні тенденції розвитку суспільства, наприклад, щодо розуміння принципу незалежності судді чи користування судді соціальними мережами. «Судді повинні користуватися такими ресурсами, люди повинні бачити обличчя судді як людини», – сказала Н.Волковицька, звернувши увагу на те, що Кодекс також правильно порушує й інші питання, зокрема щодо відповідального ставлення судді до майнових питань, у тому числі і членів сім’ї.

Кодекс суддівської етики – це саморегулюючий документ, розроблений судовою владою. Водночас, нагадала Наталя Волковицька, попередня і чинна редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає дотримання правил суддівської етики обов’язком судді, а систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, у тому числі прояв неповаги під час здійснення судочинства до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу – як одну з підстав притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

«Це піднімає значимість роз’яснення складових, які можуть бути підставою дисциплінарної відповідальності судді, тож Кодекс є дієвим, цінним інструментом для прийняття рішень», – сказала член ВРЮ. 

На відміну від попередньої редакції закону, коли Вища рада правосуддя могла лише перевіряти правильність оформлення документів щодо кандидатів на посади суддів, чинна редакція  Закону «Про судоустрій і статус суддів» визначила, що Вища рада правосуддя може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду за наявності «обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким призначенням».

«Важко переоцінити значення інструменту, створеного завдяки робочій групі для формування практики у цій сфері і прийняття рішень стосовно майбутнього наших колег», – підсумувала Н.Волковицька.

Джерело: http://www.vru.gov.ua/news/1874