Головний зміст

1 52553519e97e652553519e9825Кандидат на посаду судді ВС подає особисто засвідчені копії: паспорту, диплому про освіту, військового квитка, документів про присвоєння вченого ступеню або звання. За місцем роботи кандидат засвідчує копії трудової книжки та послужного списку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відповідне відеозвернення опублікувала Вища кваліфікаційна комісія суддів.
Для подання документів відповідно до умов проведення конкурсу кандидату необхідно подати особисто засвідчені копії:
- паспорта громадянина України (усіх заповнених сторінок);
- диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності такого ступеня чи звання);
- військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- трудової книжки (у разі, якщо на момент подання документів кандидат не працює);
За місцем роботи засвідчуються копії:
- трудової книжки, послужного списку (за наявності такого списку);
- заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади» (якщо кандидат вже подав таку заяву за місцем роботи);
- довідки про результати проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади» (за наявності).
Усі інші документи подаються у вигляді звичайних фотокопій. Весь перелік копій документів надається також в електронному вигляді на компакт-диску або флеш-носії.