Головний зміст

9e517c1900d8c4270a29d8b688bff669У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону № 5438 «Про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (щодо вдосконалення процедури виконання рішень та пропозицій Європейського суду з прав людини)».

 

 

 

 

Україна є стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 та протоколів до неї. Відповідно до пункту 1 статті 46 Конвенції, сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини у будь-яких справах, у яких вони є сторонами. Порядок виконання рішень та застосування практики Суду в Україні визначено Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Відповідно до вказаного Закону, виконання рішень Суду покладається на органи виконавчої влади, які забезпечують здійснення заходів індивідуального (виплата справедливої сатисфакції, повторний розгляд справи адміністративним органом тощо) та загального характеру, необхідних для належного виконання рішення Суду у справі проти України та усунення недоліків системного характеру, які лежали в основі виявленого ЄСПЛ порушення Конвенції.

Князевич Р.П. , ініціатор законопроекту зазначає, що аналіз практики вирішення спорів Європейським Судом з прав людини, щодо порушення Україною в особі її органів норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, свідчить про негативну тенденцію у діяльності всієї системи державних органів, внаслідок порушення окремими посадовими особами норм українського та міжнародного законодавства. При цьому значні витрати бере на себе і без того перевантажений бюджет України, а не особи, які повинні нести персональну відповідальність за свої дії або бездіяльність, такий стан речей, безперечно, не кращим чином відображається на  іміджі  нашої Держави в очах світової спільноти.

Тому, в такій ситуації й виникла необхідність внести зміни до чинного Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»:

доповнити статтю 3 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» частиною  такого змісту:

«Видатки Державного бюджету України на виконання Рішення відшкодовуються Державі за рахунок посадових осіб, незаконні дії або бездіяльність яких спонукали Стягувача подати заяву до Суду за захистом його порушених прав». При цьому на орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та координацію виконання його рішень (Орган представництва, яким наразі є Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини) буде покладено обов’язок інформувати Верховну Раду України про виконання рішень та застосування практики Суду.

У проекті пропонується уточнити положення статті 14 Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», у якій йдеться про дії Органу представництва щодо вжиття заходів загального характеру при виконанні рішень Суду.

А також доповнити статтю 16 Закону частиною  другою такого змісту:

«З метою попередження завдання шкоди іміджу Держави,  посадові особи дії або бездіяльність яких призвела до подання Стягувачем заяви до Суду за захистом його порушених прав і за наслідками розгляду якої на користь Стягувача постановлено Рішення, у разі невиконання вимог, передбачених нормами міжнародного права та цим законом,  позбавляються права  обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.».

Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” суттєво підвищить рівень відповідальності посадових осіб різних гілок влади щодо прийняття ними рішень, значно знизить обсяги їх зловживань по відношенню до прав та свобод людини і громадянина, в значній мірі перешкоджатиме свавільному ставленню посадових осіб до своїх