Головний зміст

1 52553519e97e652553519e9825Вчора, 22 листопада, у ВРУ відбувся круглий стіл на тему «Національні механізми виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: роль судової гілки влади».

 

 

 

 

 

 

У заході взяли участь народні депутати-члени Комітету з питань правової політики та правосуддя Яницький, Черненко, Сидорович, суддя ВСУ Гуменюк, представники вищих спеціалізованих судів, Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Ліщина, представники КМУ, ВРЮ, ВККС, а також представники та експерти Ради Європи та громадських організацій.

Відкриваючи захід, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя  Яніцький зазначив, що Конвенція про захист прав людини та основних свобод - частина національного законодавства України і підлягає застосуванню нарівні з законодавством України, тобто, норми Конвенції - норми прямої дії.

23 лютого 2006 року Верховна Рада прийняла Закон «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Відповідно до цього Закону, при розгляді справ судами України, Конвенція та практика Європейського суду з прав людини повинні застосовуватися як джерела права.

Рішення Суду підлягають обов'язковому виконанню країнами, які ратифікували Конвенцію. При цьому, Суд залишає за державою свободу у виборі заходів, необхідних для виконання його рішень.

Відповідно до стандартів Ради Європи значення кожного з прийнятих Судом рішень полягає в тому, що вони впливають не тільки на право, а також і на розвиток національного законодавства держав-учасниць Конвенції.

Сьогодні в Україні закладена основа для ефективного виконання рішень ЄСПЛ. Так, прийняті законодавчі акти, що регулюють питання виконання рішень, створений окремий орган, відповідальний за виконання рішень ЄСПЛ - Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, окремо прописані повноваження Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. З прийняттям Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» були внесені необхідні зміни до інших законодавчих актів, які відіграють важливу роль при виконанні рішень ЄСПЛ в Україні. Крім того, в Україні проведено ряд важливих реформ, а саме: конституційна реформа в частині правосуддя, судової, у сфері примусового виконання рішень, реформовані органи прокуратури і внутрішніх справ та інші правоохоронні органи тощо.

Як зазначалося під час заходу, сьогодні питання невиконання Україною головних вимог Конвенції набуло надзвичайної актуальності. Україна - одна з тих країн, від яких надходить найбільше скарг до ЄСПЛ.

Серед системних проблем, які негативно позначаються на дотриманні прав людини в Україні та повазі до принципу верховенства права, на які вказує ЄСПЛ - невиконання рішень національних судів. Невиконання рішень судів, як національних, так і ЄСПЛ, має розглядатися як важлива державна проблема. Це зобов'язує Уряд і парламент України, об'єднавши свої зусилля, вжити вичерпних заходів для безумовного виконання судових рішень.

Член Комітету з питань правової політики та правосуддя Черненко зазначив: «Невиконання судових рішень негативно впливає на авторитет судової влади, оскільки в такому випадку не досягається кінцева мета правосуддя - захист інтересів громадян та реального поновлення їх порушених прав. Без належного виконання судових рішень правосуддя втрачає сенс».

Позиція ЄСПЛ щодо цього є чіткою: право на виконання судового рішення є невід'ємною частиною права на доступ до суду, передбаченого статтею 6 Конвенції.

«Ми повинні якнайшвидше запровадити змішану систему виконання рішень, - акцентував увагу Сидорович. – Це, по-перше, «розвантажить» державну виконавчу службу та виконання рішень буде більш ефективним, а по-друге, забезпечить зменшення звернень громадян України до Суду.

Всі учасники заходу зійшлися на думці, що тільки в тісній співпраці парламенту, виконавчої та судової гілок влади можна змінити ситуацію з виконанням рішень ЄСПЛ. «А об'єднавши зусилля української національної та європейської систем захисту прав людини, ми зможемо сприяти більш ефективної імплементації європейських стандартів з прав людини, зокрема, практики Суду у правову систему України», - наголосили учасники заходу.