Головний зміст

sudpr

Консультативна рада європейських суддів  опублікувала Висновок № 19 «Про голів судів».

 

 

  

 

 

 

 

 

 Цей Висновок має на меті проаналізувати проблематику, що є дотичною до визначення ролі голів судів, зважаючи на першочергову потребу забезпечення більш ефективного функціонування незалежної судової влади та вдосконалення якості правосуддя. Структура документу містить 5 розділів (разом зі вступом).

 

Так, згідно Висновку, роль голів судів полягає в:

  • представництві судів та своїх колег-суддів;
  • забезпеченні ефективного функціонування суду та, у такий спосіб, удосконаленні служби суду суспільству;
  • здійсненні юрисдикційних повноважень.

Голови судів є суддями, а тому вони є частиною судової влади. Рівень, частота та обсяг участі голів судів у роботі відповідних органів суддівського самоврядування та суддівської автономії – таких, як судові ради, з’їзд суддів, загальні збори суддів, професійні асоціації суддів – залежать від національних правових систем. Важливо, щоб голови судів, маючи великий практичний досвід, робили свій внесок в діяльність таких інституцій. Разом з тим, треба уникати концентрації повноважень та функцій в руках обмеженої групи осіб.

 

Окрім ролі та повноважень голів судів, текст ІІ розділу містить інформацію щодо відносин всередині суду та незалежності суддів, а також інституцій, що обирають чи призначають голів судів. Третій  розділ присвячений виборам, строку перебування на посаді та звільненню з посади. Четвертий носить назву "Голова Верховного Суду". Останній, п’ятий, розділ наводить висновки й дає рекомендації.

 

Таким чином, Висновок регламентує низку питань, які стосуються незалежності, якості та ефективності правосуддя.

 

Оригінал тексту можна переглянути тут.